Dataset extent

Puolustusvoimien suoja-alueet

PUOLUSTUSVOIMIEN SUOJA-ALUEET

Aineisto valmistettu Sykessä merenkulkulaitoksen aineistosta. Kartta-aineisto on tuotettu lupaan nro MKH 10/721/98 perustuen merenkulkulaitoksen tekijänoikeudella suojatusta merikartta-aineistosta.


RESTRICTED SEA AREAS OF THE FINNISH DEFENCE FORCES

The dataset has been produced by the Finnish Environment Institute (Syke) by extracting the restricted sea areas of the Finnish Defence Forces from the data provided by the Finnish Maritime Administration. The map data has been created from a copyright protected chart data by following the copyright procedure No. MKH 10/721/98.


FÖRSVARSMAKTENS SKYDDSOMRÅDEN

Data om försvarsmaktens skyddsområden har producerats i Syke på basis av material från Sjöfartsverket. Materialet har skapats från äganderättsskyddat sjökortsmaterial med tillåtelse nummer MKH 10/721/98.

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön / tehtävien tueksi For the use / support of environmental administration För Miljöförvaltningens bruk / stöd

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {C16E11D8-7401-4DFA-81E1-FBB1F3B61C3B}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2024-01-23
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2013-10-15
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto syke.velmudata@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli user
INSPIRE-teema Sea regions
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat itämeri.fi
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat Aluerajat ja suojelualueet
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat Velmu
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineistoa voi tarkastella Velmu-karttapalvelussa tai rajapinnan kautta. The Data set is viewable in the Velmu map service or through the interface. Materialet kan granskas via Velmu-karttjänsten eller via gränssnittet.

Lähde: Syke

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect international relations, public security or national defence.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 10000
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 4000000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka boundaries
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Suoja-alueet on erotettu merikortilta omaksi aineistokseen Suomen ympäristökeskuksessa. Aineisto on vektorimuotoinen.


The areas have been extracted nautical charts to its own data set by the Finnish Environment Institute. The data is in vector format.


Skyddsområden har tagits från sjökortsmaterial och gjorts till sitt eget material i Finlands miljöcentral. Materialet är i vektorformat.