Dataset extent

Pro Quality Data-projektissa mallinnettu päivittäinen sameus, 2009&2011 / Daily turbidity modelled in the Pro Quality Data project 2009&2011

[FI] Satelliitti- ja in-situaineistoja yhdistämällä laskettu päivittäinen sameusmallinnustulos käyttämällä Ensemble Kalman Smoother-menetelmää. Tässä vedenlaatuparametri on estimoitu myös alueille ja ajanhetkille joista ei ole saatavilla havaintoja mm. pilvisyyden vuoksi. Lähtöaineistona on käytetty MERIS-intrumentin sameustulkintaa, vedenlaadun automaattimittauksia sekä vesinäytteistä tehtyjä sameusmäärityksiä. Aineisto on tuotettu Pro Quality Data -projektissa.

Aineiston ajallinen ja alueelinen kattavuus: Säkylän Pyhäjärvi kesäkuu 2009, Helsingin edusta, rannikko kesäkuu 2011.


[EN] Daily turbidity modeling result has been calculated by combining satellite and in-situ data with Ensemble Kalman Smoother. The water quality parameter has also been estimated for areas and time points for which no observations are available, e.g. due to cloudiness. The turbidity interpretation from the MERIS instrument, automatic water quality measurements and turbidity determinations made from water samples have been used as source datasets. Data has been produced in the Pro Quality Data project.

Temporal and spatial coverage: Säkylä's Pyhäjärvi June 2009, Helsinki region, coast, June 2011


WMS-palvelin / WMS service endpoint: https://geoserver2.ymparisto.fi/geoserver/eo/wms

WMS-taso / WMS layer: MODEL_DFS_WQ_TURB


Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {10BF538E-83B5-401E-AA23-ED2398A8CE96}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus / Finnish Environment Institute (Syke)
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto eotuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2021-02-18
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Palvelun päivämäärä 2018-12-21
Palvelun päivämäärän tyyppi publication
Palvelun yksilöivä tunnus
Palvelusta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus / Finnish Environment Institute (Syke)
Palvelusta vastaavan organisaation yhteystieto eotuki@syke.fi
Palvelusta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Sea regions
GEMET-asiasana remote sensing
GEMET-asiasana earth observation
GEMET-asiasana satellite image
GEMET-asiasana coastal water
GEMET-asiasana sea water
GEMET-asiasana surface water
GEMET-asiasana water body
GEMET-asiasana water quality
GEMET-asiasana ecological status
GEMET-asiasana ecological assessment
GEMET-asiasana monitoring
GEMET-asiasana eutrophication
GEMET-asiasana modelling
GEMET-asiasana turbidity
Resurssityyppi Satelliittihavaintotieto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat TARKKA
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston/järjestelmän kieli eng
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2009-06-01
Ajallisen kattavuuden loppu 2011-07-01
Palvelun historiatiedot

-