Dataset extent

Pro Quality Data-projektissa mallinnettu päivittäinen a-klorofylli, 2009&2011 / Daily chlorophyll-a modelled in the Pro Quality Data project 2009&2011

[FI] Satelliitti- ja in-situaineistoja yhdistämällä on laskettu päivittäinen a-klorofyllimallinnustulos käyttämällä Ensemble Kalman Smoother-menetelmää. Tässä vedenlaatuparametri on estimoitu myös alueille ja ajanhetkille, joista ei ole saatavilla havaintoja mm. pilvisyyden vuoksi. Lähtöaineistona on käytetty MERIS-intrumentin a-klorofyllitulkintaa, vedenlaadun automaattimittauksia, vesinäytteistä tehtyjä a-klorofyllimäärityksiä sekä läpivirtausmittauksia (vain merialuella). Aineisto on tuotettu Pro Quality Data -projektissa.

Aineiston ajallinen ja alueelinen kattavuus: Säkylän Pyhäjärvi kesäkuu 2009, Helsingin edusta, rannikko kesäkuu 2011.


[EN] Daily chlorophyll-a modeling result has been calculated by combining satellite and in-situ data with Ensemble Kalman Smoother. The water quality parameter has also been estimated for areas and dates for which no observations are available, e.g. due to cloudiness. The chlorophyll-a interpretation from the MERIS instrument, automatic water quality measurements and chlorophyll-a determinations made from water samples have been used as source datasets. Data has been produced in the Pro Quality Data project.

Temporal and spatial coverage: Säkylä's Pyhäjärvi June 2009, Helsinki region, coast, June 2011


WMS-palvelin / WMS service endpoint: https://geoserver2.ymparisto.fi/geoserver/eo/wms

WMS-taso / WMS layer: MODEL_DFS_WQ_CHLA


Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {9A9B8617-6E34-42CC-8725-0C2359CECE6D}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus / Finnish Environment Institute (Syke)
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto eotuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2021-02-18
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Palvelun päivämäärä 2018-12-21
Palvelun päivämäärän tyyppi publication
Palvelun yksilöivä tunnus
Palvelusta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus / Finnish Environment Institute (Syke)
Palvelusta vastaavan organisaation yhteystieto eotuki@syke.fi
Palvelusta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Sea regions
GEMET-asiasana remote sensing
GEMET-asiasana earth observation
GEMET-asiasana satellite image
GEMET-asiasana coastal water
GEMET-asiasana sea water
GEMET-asiasana surface water
GEMET-asiasana water body
GEMET-asiasana water quality
GEMET-asiasana chlorophyll
GEMET-asiasana ecological status
GEMET-asiasana ecological assessment
GEMET-asiasana monitoring
GEMET-asiasana eutrophication
GEMET-asiasana modelling
Resurssityyppi Satelliittihavaintotieto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat TARKKA
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston/järjestelmän kieli eng
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2009-06-01
Ajallisen kattavuuden loppu 2011-07-01
Palvelun historiatiedot

-