Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Poronhoidon paikkatiedot

Poronhoito-aineisto on rajoitetun sopimuskäyttäjäjoukon käytettävissä Liiteri-palvelussa. Aineisto koostuu useista erillisistä aineistotasoista (ks. liitedokumentti). Lisäksi käytettävissä on eri aineistotasoista yhteen kerättyjä sisällöllisen teeman mukaisia kokoomatasoja (esim. ”Kaikki aidat ja aita-alueet”)(ks. liitedokumentti). HUOM: haitta-aineistot eivät vielä ole käytettävissä Liiterissä.

Aineisto on kerätty Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja paliskuntien yhteistyönä. Paliskunnat ylläpitävät aineistoa Poro-Harava järjestelmän kautta.

Käyttötarkoitus: Maankäytön ja suunnittelun tehtävät poronhoitoalueella. Paliskuntien omaan toimintaan liittyvät tehtävät.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/PorotHarava.pdf

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {A6E6BD51-E463-4E0A-88EC-71DBFDF2223E}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-07-21
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2016-06-16
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2016-06-16
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Land use
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineiston käyttö vaatii sopimuksen SYKEn/paliskuntain yhdistyksen kanssa. Lupateksti: (c) SYKE, LUKE, Paliskuntain yhdistys, paliskunnat

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 20000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Aineiston pohjatiedot on kerätty Luken ja paliskuntien yhteistyöllä paliskunnista, käyttäen apuna vanhaa paliskuntien porotietokantaa. Tiedot on ensin piirretty paperikartoille, joilta Luke on digitoinut ne paikkatietoaineistoiksi. Tiedot on tarkistettu ja hyväksytty paliskunnissa ja yhtenäistetty SYKEssä lopulliseksi paikkatietoaineistoksi. Paliskunnat ylläpitävät aineistoa Poro-Haravan avulla, mistä tiedot siirretään Liiteriin.