Dataset extent

PINNAN AALTOEKSPOSITIO

PINNAN AALTOEKSPOSITIO (VELMU)

Aineiston on tuottanut Norwegian Institute of Water Research (NIVA). Aallon ekspositio on laskettu käyttäen yksinkertaista aaltoekspositiomallia (SWM, ks. liite) ja aineisto kattaa koko Suomen rannikkoalueet. Aineisto on resoluutioltaan 25 m, ja aineistoa varten on arvioitu rantaviivan tarkkuus, rannikon jako laskentayksiköihin, tuuliaineiston laskenta, fetchin laskenta ja aaltoekspositiogridien laskenta.


WAVE EXPOSURE ALONG THE FINNISH COAST (VELMU)

The data is produced by the Norwegian Institute of Water Research (NIVA). Wave exposure is a raster-format data (see attachment), developed in Syke for the purposes of the VELMU programme (The Finnish Inventory Programme for the Underwater Marine Environment). Data describes exposed shores, and has been classified to eight classes and visualized in a colour scale from light blue (sheltered) to dark blue (exposed).


YTANS VÅGEXPONERING (VELMU)

Norwegian Institute of Water Research (NIVA) har producerat materialet. Vågexponeringen har beräknats med hjälp av en enkel modell (SWM, se bilaga) och materialet täcker hela Finlands kustområde. Resolutionen är 25x25 m och för materialet har kustlinjens noggrannhet uppskattats och kusten delats in i beräkningsenheter samt har det använts vågexponeringsrutor och beräkningar för vind och fetch.

Luokittelu ja indeksiarvo / Classification and index value / Klassificering och indexvärde:

1 = 0 - 1 200 (erittäin suojainen /very sheltered/ mycket skyddad) 2 = 1 201 - 4 000 3= 4 001 - 5 000 4 = 5 001 - 10 000 (suojainen / sheltered / skyddad) 5 = 10 001 - 30 000 6 = 30 001 - 100 000 7 = 100 001 - 2 000 000 (erittäin avoin /very exposed / mycket utsatt)

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön / tehtävien tueksi For the use / support of environmental administration För Miljöförvaltningens bruk / stöd

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Isaeus_2005_Wave_exposure_calculations_for_the_Finnish_coast.pdf

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {216DD75B-59A8-408A-80CD-F0785E548769}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2021-11-29
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2015-09-01
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto syke.velmudata@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli publisher
INSPIRE-teema Sea regions
GEMET-asiasana surface water
GEMET-asiasana marine environment
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat itämeri.fi
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat Sää ja olosuhteet
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineistoa voi tarkastella VELMU-karttapalvelussa tai rajapinnan kautta. The Data set is viewable in the VELMU map service or through the interface. Materialet kan granskas via VELMU- karttjänsten eller via gränssnittet.

Lähde: Syke

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the protection of the environment to which such information relates, such as the location of rare species.

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 10000
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 4000000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Aineisto on tuotettu Ilmatieteen laitoksen tuuliaineistoa hyödyntäen ja laskettu ns. Isaeuksen yksinkertaista aaltomallia (Simplified Wave Exposure Model, SWM) hyödyntäen (katso liitedokumentti). Aineisto kattaa koko Suomen rannikkoalueet ja on resoluutioltaan 25 m. Aineistoa varten on arvioitu rantaviivan tarkkuus, rannikon jako laskentayksiköihin, tuuliaineiston laskenta, saarten ja muiden maa-alueiden vaikutus tuulen vapaaseen etenemiseen sekä aaltoekspositiogridien laskenta. Aineisto on luokiteltu seitsemään luokkaan noudatellen EUNIS-luokittelua, jota on sovellettu huomioiden Suomen rannikon matalat alueet.


Wave exposure grids cover the entire Finnish coast and were calculated using the method of SWM (see attachement). A nested-grids technique was used to ensure long distance effects on the local wave exposure regime, and the resulting grids have a resolution of 25 m. The methods used and described in this report includes: evaluation of shoreline source map, division of shoreline into suitable calculation areas, converting shape features into grids, recalculation of wind data, calculation of fetch adjusted for refraction/diffraction effects, calculation of wave exposure grids, and merging the separate grids into a seamless description of wave exposure along the Finnish coast. Data has been classified to seven EUNIS-classes, where two additional classes have been added due to the sheltered and shallow sea areas of the Finnish coast.


Materialet har producerats med hjälp av Meterorologiska institutets vindmaterial och metoden för att skapa enkla vågmodeller (Simplified Wave Exposure Model, SWM, av Isaeus m.fl., se bifogat dokument). Materialet täcker hela Finlands kustområde och resolutionen är 25x25 m. För materialet har kustlinjens noggrannhet uppskattats och kusten delats in i beräkningsenheter samt har det använts vågexponeringsrutor, vindberäkningar och uppskattningar om hur öar och andra landområden påverkar vinden. Materialet är indelat i 7 klasser som enligt EUNIS-klassificeringssystemet, modifierade så att de beaktar Finlands kusts grunda områden.