Dataset extent

Piilevätietojärjestelmä - PIIRE

Piilevätietojärjestelmä sisältää pääsääntöisesti ympäristöhallinnon sisävesien seurantojen ja velvoitetarkkailujen määrällisiä pohjan piilevien havaintoaineistoja. Lisäksi mukana on Suomen ympäristökeskuksen tutkimushankkeiden piileväaineistot sekä muiden organisaatioiden tutkimusaineistoja. Vanhimmat seuranta-aineistot ovat 1960-luvulta. Lajitiedot pohjautuvat Suomen lajitietokeskuksen laji.fi tietojärjestelmään. Aineisto on tarkoitettu piileväaineistoja käyttävien viranomaisten, konsulttien ja tutkijoiden käyttöön. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). Järjestelmään pääsee Hertta ja Avoin tieto -palveluiden kautta. Lisätietoja: Satu Maaria Karjalainen Suomen ympäristökeskus, Luontoratkaisut.

The Diatom information system mainly contains qualitative diatom data from environmental administration's monitoring programs and operational monitoring from inland waters. In addition, it contains data from the research projects of Finnish Environment Institute and other research organizations. The oldest monitoring materials are from the 60s. The species information is based on Finnish Biodiversity Info Facility’s (laji.fi) system. The material is mainly intended for use by environmental management, consults and researchers. The material belongs to Finnish Environment Institute's open materials (CC BY 4.0). The system can be accessed through Hertta and Open information services. More information: Satu Maaria Karjalainen Finnish Environment Institute, Nature solutions.

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {AF70B143-3BAC-4BA1-B369-E6A5BEC2FD83}
Metatiedon pääasiallinen kieli eng
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2023-10-12
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2023-01-01
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto satu.maaria.karjalainen@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
INSPIRE-teema Environmental monitoring facilities
INSPIRE-teema Species distribution
Resurssityyppi Ympäristötietojärjestelmä/ympäristötietovaranto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat FEO
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi textTable
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän kieli eng
Aineiston/järjestelmän aiheluokka biota
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku None
Ajallisen kattavuuden loppu None
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

-