Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Piilevätietojärjestelmä - PIIRE

Piilevätietojärjestelmä sisältää lähinnä ympäristöhallinnon sisävesien seurantojen ja velvoitetarkkailujen kvalitatiivisia piilevä aineistoja. Aineisto sisältää ajallista ja paikallista tietoa piilevä lajiston suhteellisista osuuksista. Vanhimmat seuranta-aineistot ovat 60-luvulta. Lajitiedot pohjautuvat Luomuksen Laji.fi järjestelmään. Aineisto on tarkoitettu lähinnä ympäristöhallinnon käyttöön. Piilevien lajistokoostumus on tärkeä mittari vesipolitiikan puitedirektiivin edellyttämässä vesien tilan luokittelussa. Aineiston avulla on kehitetty luokittelumuuttujia. Aineistoa käytetään myös enenevässä määrin yhteistyössä yliopistojen kanssa, esimerkiksi tutkimushankkeissa ja opinnäytetöissä. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). Järjestelmään pääsee Hertta ja Avoin tieto -palveluiden kautta. Lisätietoja: Satu-Maaria Karjalainen SYKE, Meri- ja vesiratkaisut.

The Diatom information system mainly contains qualitative Diatom data from environmental administration's monitoring programs and mandatory monitoring from inland waters. The data contains temporal and local information about the relative proportions of the Diatom species. The oldest monitoring materials are from the 60s. The species information is based on Luomus's Laji.fi system. The material is mainly intended for use by environmental management. The species composition of diatoms is an important measure in the water status classification required by the water policy framework directive. With the help of the data, classification variables have been developed. The material is also increasingly used in cooperation with universities, for example in research projects and theses. The material belongs to SYKE's open materials (CC BY 4.0). The system can be accessed through Hertta and Open information services. More information: Satu-Maaria Karjalainen SYKE, Maritime and water solutions.

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {AF70B143-3BAC-4BA1-B369-E6A5BEC2FD83}
Metatiedon pääasiallinen kieli eng
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2022-10-27
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2023-01-01
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto satu-maaria.karjalainen@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
INSPIRE-teema Environmental monitoring facilities
INSPIRE-teema Species distribution
Resurssityyppi Ympäristötietojärjestelmä/ympäristötietovaranto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi textTable
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän kieli eng
Aineiston/järjestelmän aiheluokka biota
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku None
Ajallisen kattavuuden loppu None
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

-