Dataset extent

Peruskuivatushankkeet

Aineisto esittää peruskuivatushankkeiden ojien ja/tai hyötyalueiden sijaintitiedon. Aineistot on digitoitu ELY-keskuksissa. Sijainteja on merkitty kahdella tavalla: aluemaisena ja viivamaisena. Hankkeen sijoittuminen nykyiselle peruskartalle tehdään pääsääntöisesti silmämääräisen arvion perusteella pohjautuen hankkeen arkistoituihin karttalehtiin. Digitointi on tehty kuvaruudulla peruskartan ollessa pohjakarttana. Yksi hanke voi sisältää useita hyötyalueita ja ojaviivoja. Digitointitarkkuus selviää ominaisuustiedoista. Ojaviivan digitoinnissa on noudatettu ojan paalutuksen mukaista suuntaan alkaen 0. paalulta. Aineisto tarkentaa ympäristöhallinnon vesistötöiden tietojärjestelmän, Vestyn pistemäistä sijaintitietoa. Osa ominaisuustiedoista johdetaan Vestystä. Aineiston digitointiin on saatavilla erillinen ohjeistus.

Toimitusnumeron perusteella hankkeen asiakirjoja voi kysellä oman alueen ELY-keskuksesta.

Aineisto on jatkuvasti päivittyvää ja digitoinnin tarkkuus on yleistasoinen. Nämä reunaehdot tulee huomioida aineistoa käytettäessä ja esitettäessä.

Käyttötarkoitus: Aineistoa voidaan hyödyntää tietojärjestelmissä sekä erilaisia palveluissa ja tuotteissa osoittamaan peruskuivatushankkeiden sijaintia. Aineisto on tarkoitettu käytettäväksi ojitusyhteisöjen jäsenille, konsulteille, suunnittelijoille, alueiden asukkaille sekä viranomaisille. Aineiston rajapinnasta on tehty kaksi ArcGIS Online -pohjaista karttasovellusta, ympäristöhallinnon käyttöön sekä avoimeen kansalaiskäyttöön.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Peruskuivatuskohteet.pdf

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {AEAB5E5B-E228-4EF8-A36E-73410F3ED8CD}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2022-07-04
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2020-04-14
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Land use
GEMET-asiasana water
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineisto on tarkoitettu ympäristöhallinnon käyttöön. Aineistoa on mahdollista tarkastella myös rajapinnalta. Aineistoa käytettäessä ja esitettäessä otettava huomioon digitoinnin tarkkuuden yleistasoisuus.

Lähde: Syke ja ELY-keskukset

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka inlandWaters
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Aineisto täydentyy vähitellen. Aineistoa ovat toimittaneet Syke:lle kaikki ELY-keskukset. Aineiston tietosisällöstä vastaavat ao. ELY-keskukset.