Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Peruskarttarasteri 1m

Peruskarttarasteri on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto. Sen keskeisimpiä kohderyhmiä ovat liikenneväyläverkosto, rakennukset ja rakenteet, nimistö, vesistöt, maankäyttö ja korkeussuhteet.

Peruskarttarasterin sijaintitietojen tarkkuus vastaa mittakaavaa 1:10 000. Tiestöä ja nimistöä päivitetään jatkuvasti, hallintorajoja vuosittain ja muita elementtejä noin 5-10 vuoden välein.

Tiestöä ja nimistöä päivitetään jatkuvasti. Hallintorajoja ja osassa maata myös rakennustietoja päivitetään vuosittain. Muut kohteet päivitetään karttalehdittäin 5-10 vuoden välein. Rajapintapalveluissa ja katselupalveluissa on saatavissa ajantasaisin aineisto. Muita toimituksia varten tietoaineisto irrotetaan kerran vuodessa.

Käyttötarkoitus: Peruskarttarasteri soveltuu käytettäväksi mm. maankäytön suunnittelun pohjakartaksi, retkeily- ja ulkoilukäyttöön mobiililaitteissa sekä erilaisissa luontoon liittyvissä Internet-palveluissa. Tuote sopii käytettäväksi mittakaavavälillä 1:8 000 -1:20 000. Yhdistämällä aineistoon vektorimuotoinen Tiestö osoitteilla ja Nimistö-aineisto, voidaan toteuttaa myös osoitteisiin perustuvia paikannus- ja reitinhakusovelluksia.

Lisätietoja: http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/tuotekuvaukset/peruskarttarasteri

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {3F57C4ED-3E90-4775-B529-580F30EDFD19}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-06-11
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2020-03-17
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Maanmittauslaitos
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto myynti@maanmittauslaitos.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Land use
GEMET-asiasana land use
GEMET-asiasana map
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineisto kuuluu Maanmittauslaitoksen avoimiin aineistoihin, joiden käyttöehdot on määritelty MML:n avoimen datan lisenssissä: http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata-lisenssi-cc40

Lähde: Maanmittauslaitos

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka imageryBaseMapsEarthCover
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu 2020-01-01
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Peruskartta 1 m -aineistoo perustuu Maanmittauslaitoksen digitaalisiin aineistoihin.