Dataset extent

Perinnebiotoopit

Perinnebiotooppiaineistoa ylläpitää Metsähallitus. Aineisto koostuu kahdesta kohdeluokasta: - Pb-kohde = Pb-kohteen päätaulu, joka sisältää kohteen rajauksen kokonaisuudessaan. - Pb-alue = Pb-kohteen osa-alueiden geometria tunnistetietoineen. Jokainen pb-kohde jaetaan yhteen tai useampaan osa-alueeseen kohteen hoitotilanteen ja eri osien ekologisten erojen perusteella (noudattaen valtakunnallista perinnebiotooppien inventointiohjetta). Varsinaiset seurantatiedot kerätään ja tallennetaan aina osa-aluekohtaisesti. Lisäksi aineistoon liittyy taulu perinnebiotoopit_seurantatiedot, johon tallennettuja seurantatietoja on mahdollista liittää geometriaan tunnistekenttien avulla.

Perinnebiotooppiaineistoa on koottu vuonna 2015 käyttöön otettuun SAKTI-järjestelmään (Suojelualueiden kuviotietojärjestelmä) useasta eri lähteestä. Valtaosa perinnebiotooppikohteista on peräisin Suomen ympäristökeskuksen (Syke) vuonna 2014 ELY-keskuksilta kokoamasta perinnebiotooppien valtakunnallisesta kohdeaineistosta, jonka pohjana ovat 1990-luvun valtakunnallisen perinnemaisemainventoinnin kohteet. Perinnemaisemainventoinneista laadittiin valtakunnallinen loppuraportti. Lisäksi laadittiin 17 alueellista perinnemaisemaraporttia, joissa on mm. kartat ja kohdekuvaukset. Osaa kohdetiedoista on 90-luvun inventoinnin jälkeen päivitetty alueellisissa ELYissä. Syken aineistoista siirtyi SAKTI-järjestelmään hyvin rajattu määrä tietosisältöä kohdegeometrioiden lisäksi. Siirtyneitä tietoja olivat kohteen perinnemaisemainventoinnissa käytetty nimi, arvoluokka ja yleiskuvaus. Toinen suurempi aineisto on Metsähallituksen suojelualueilta vuosina 2012-2014 kokoama perinnebiotooppien paikkatietoaineisto. Tämä perustuu pääosin suojelualueilta kerättyyn luontotyyppitietoon sekä silloisiin erityisympäristötukikohteisiin. Tämä aineisto on osin perkaamaton, joten mukana on tarkastamattomia kohteita. Siirtyneitä tietoja olivat kohteen nimi, arvoluokka, hoitotarve ja kiireellisyys. Ympäristöministeriö on aloittanut perinnemaisemainventoinnin päivityskierroksen vuonna 2019, tässä yhteydessä SAKTIn perinnebiotooppien kohdetiedot päivitetään. Päivityskierroksen alkua edelsivät useamman vuoden ajalle ajoittuneet pilotti-inventoinnit. Tämän uuden tiedon osalta kohdetietoja on jo jonkin verran päivitetty, ja myös uusia kohteita on muodostettu järjestelmään. Nämä päivityksen edustavat kuitenkin vasta hyvin pientä osaa yli 8 000 kohteen kokonaismäärästä. Tietojen ajantasaisuutta voi arvioida paikkatietoaineiston tietokentistä: ATRIBUUTTI MUOKKAUSAIKA, GEOMETRIA MUOKKAUSAIKA, MUODOSTUSAIKA JA MUODOSTAMISTAPA. Valtaosa perinnebiotooppikohteista on perua edellä mainituista aineistoista, joten tieto on osin vanhentunutta tai varmistamatta. Myöskään käynnissä olevan perinnemaisemainventoinnin päivityskierroksen osalta tietoja ei ole vielä virallisesti vahvistettu. Näin ollen tämän hetkinen SAKTIn perinnebiotooppikohteiden aineisto on valtaosin päivittämätöntä tai vahvistamatonta tietoa. Esimerkiksi kohdegeometrioissa ja arvoluokissa saattaa olla virheitä. Johdettujen tietojen (ELY-keskus, suojelualue, Natura-alue) osalta tiedot vastaavat aineiston irrotushetken ajankohtaa ja kohdegeometriaa.

Aineisto on toimitettu Sykeen 04/2024.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/perinnebiotoopit_kentat_koodit.xlsx

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {5B37F5CD-6CC2-4D71-9238-6D7B41F33EDF}
Metatiedon pääasiallinen kieli eng
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2024-05-14
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2024-05-14
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Protected sites
GEMET-asiasana nature protection
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Vain ympäristöhallinnon virastojen käyttöön/viranomaistehtäviin. Aineiston luovuttaminen kolmannelle osapuolelle kielletty ilman tiedontuottajan lupaa.

Lähde: Metsähallitus, Syke, ELY-keskukset

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 20000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku None
Ajallisen kattavuuden loppu None
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Perinnebiotooppiaineistoa on koottu vuonna 2015 käyttöön otettuun SAKTI-järjestelmään (Suojelualueiden kuviotietojärjestelmä) useasta eri lähteestä. Valtaosa perinnebiotooppikohteista on peräisin Suomen ympäristökeskuksen (Syke) vuonna 2014 ELY-keskuksilta kokoamasta perinnebiotooppien valtakunnallisesta kohdeaineistosta, jonka pohjana ovat 1990-luvun valtakunnallisen perinnemaisemainventoinnin kohteet. Perinnemaisemainventoinneista laadittiin valtakunnallinen loppuraportti. Lisäksi laadittiin 17 alueellista perinnemaisemaraporttia, joissa on mm. kartat ja kohdekuvaukset. Osaa kohdetiedoista on 90-luvun inventoinnin jälkeen päivitetty alueellisissa ELYissä. Syken aineistoista siirtyi SAKTI-järjestelmään hyvin rajattu määrä tietosisältöä kohdegeometrioiden lisäksi. Siirtyneitä tietoja olivat kohteen perinnemaisemainventoinnissa käytetty nimi, arvoluokka ja yleiskuvaus. Toinen suurempi aineisto on Metsähallituksen suojelualueilta vuosina 2012-2014 kokoama perinnebiotooppien paikkatietoaineisto. Tämä perustuu pääosin suojelualueilta kerättyyn luontotyyppitietoon sekä silloisiin erityisympäristötukikohteisiin. Tämä aineisto on osin perkaamaton, joten mukana on tarkastamattomia kohteita. Siirtyneitä tietoja olivat kohteen nimi, arvoluokka, hoitotarve ja kiireellisyys. Ympäristöministeriö on aloittanut perinnemaisemainventoinnin päivityskierroksen vuonna 2019, tässä yhteydessä SAKTIn perinnebiotooppien kohdetiedot päivitetään. Päivityskierroksen alkua edelsivät useamman vuoden ajalle ajoittuneet pilotti-inventoinnit. Tämän uuden tiedon osalta kohdetietoja on jo jonkin verran päivitetty, ja myös uusia kohteita on muodostettu järjestelmään. Nämä päivityksen edustavat kuitenkin vasta hyvin pientä osaa yli 8 000 kohteen kokonaismäärästä. Tietojen ajantasaisuutta voi arvioida paikkatietoaineiston tietokentistä: ATRIBUUTTI MUOKKAUSAIKA, GEOMETRIA MUOKKAUSAIKA, MUODOSTUSAIKA JA MUODOSTAMISTAPA. Valtaosa perinnebiotooppikohteista on perua edellä mainituista aineistoista, joten tieto on osin vanhentunutta tai varmistamatta. Myöskään käynnissä olevan perinnemaisemainventoinnin päivityskierroksen osalta tietoja ei ole vielä virallisesti vahvistettu. Näin ollen tämän hetkinen SAKTIn perinnebiotooppikohteiden aineisto on valtaosin päivittämätöntä tai vahvistamatonta tietoa. Esimerkiksi kohdegeometrioissa ja arvoluokissa saattaa olla virheitä. Johdettujen tietojen (ELY-keskus, suojelualue, Natura-alue) osalta tiedot vastaavat aineiston irrotushetken ajankohtaa ja kohdegeometriaa.

\data\mh\MHAineistot.gdb