Dataset extent

Patoturvallisuuden tietojärjestelmä PATOTURVA

Sisältää tietoja patoturvallisuuslainsäädännön alaisista patorakenteista: sijainti, yhteystiedot, luvat, patoturvallisuusasiakirjat, padon ja padotusalueen päämitat, hydrologiset mitoitusarvot, tarkastukset ja häiriötilanteet. Järjestelmä käyttää tai sieltä on yhteys myös vesistötietojärjestelmään.

Padon omistaja toimittaa ajantasaiset tiedot padoista ja patoturvallisuusviranomaiset (Kainuun ELY-keskus) tallentavat tiedot. Vuonna 2018 tulleen päivityksen yhteydessä padon omistajille lisättiin ominaisuus, jossa he voivat myös itse tallentaa tietyt dokumentit järjestelmään ja patoturvallisuusviranomainen hyväksyy ne. Tallennusoikeudet on pyydettävä erikseen. Patoturvallisuusviranomaisen lisäksi järjestelmää käyttävät padon omistajat, pelastusviranomainen ja turvatekniikan keskus. Lisäksi järjestelmää voidaan käyttää vesi- ja ympäristönsuojelulain valvonnassa, tulvasuojelussa sekä pelastustoiminnassa ja sen suunnittelussa. Järjestelmän käyttöön tarvitaan tunnukset, joita voi pyytää järjestelmän pääkäyttäjältä Teea Niskanen tai Eija Isomäki, Kainuun ELY-keskus.

Viranomaisilla, joilla on tunnukset järjestelmään, on pääsy järjestelmään Hertta-järjestelmän kautta. Tunnuksia voi pyytää järjestelmän pääkäyttäjältä.

Tapauksesta riippuen salassa pidettäviä asiakirjoja saattavat olla julkisuuslain 24 § 1 momentin 7 ja 8 kohdassa mainitut turvajärjestelyjä ja vahingonvaaraa/ onnettomuuksiin varautumista koskevat asiakirjat. Tieto on pistemäistä. Padoista tiedetään vain sijaintipiste.

Käyttötarkoitus: Patoturvallisuuden viranomaistehtävien hoito. Patoturvallisuusviranomaisen lisäksi järjestelmää käyttävät padon omistajat, pelastusviranomainen ja turvatekniikan keskus. Lisäksi järjestelmää voidaan käyttää vesi- ja ympäristönsuojelulain valvonnassa, tulvasuojelussa sekä pelastustoiminnassa ja sen suunnittelussa.

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {87FB981C-2691-4503-8A59-BD740ECF38D9}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Kainuun ELY
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto teea.niskanen[at]ely-keskus.fi; eija.isomaki[at]ely-keskus.fi;
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-06-12
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2012-04-01
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Kainuun ELY
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto eija.isomaki[at]ely-keskus.fi; teea.niskanen[at]ely-keskus.fi;
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Production and industrial facilities
GEMET-asiasana dam
Resurssityyppi Ympäristötietojärjestelmä/ympäristötietovaranto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Ensisijaisesti vain patoturvallisuusviranomaisten, pelastusviranomaisten ja padon omistajien käytössä.

Tunnuksia voi pyytää järjestelmän pääkäyttäjältä. Julkaisuissa lähde on mainittava.

©Kainuun ELY-keskus

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect international relations, public security or national defence.

Aineiston/järjestelmän tyyppi textTable
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka structure
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2012-06-01
Ajallisen kattavuuden loppu now
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Patoturvallisuuden tietojärjestelmä PATOTURVA korvaa vanhan PATO tietojärjestelmän vuonna 2012.

Suomen ympäristökeskus vastaa järjestelmän teknisestä ylläpidosta. Tietojärjestelmän pääkäyttäjänä toimii ja ylläpidosta vastaa Kainuun ELY-keskus, joka toimii patoturvallisuusviranomaisena koko Suomessa.