Dataset extent

Oppilaitokset

Aineisto sisältää tietoja Tilastokeskuksen oppilaitosrekisteristä. Aineisto on ympäristöhallinnon sisäisessä käytössä vuodesta 2000 alkaen ja muilla käyttäjillä on internet-palveluissa käytettävissään aina uusimman vuoden tiedot. Rekisterin tiedot perustuvat Tilastokeskuksen oppilaitoksilta lomakekyselyllä keräämiin tietoihin. Aineistossa on mukana peruskoulut, peruskouluasteen erityskoulut, lukiot ja perus- ja lukioasteen koulut sekä näiden oppilasmäärät koko Suomesta.

Tiedot ovat kunkin vuoden 20.9. tilanteen mukaisia. Aineiston alueellinen kattavuus on koko Suomi.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Oppilaitokset.pdf

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {48D2DFE8-D4A1-4D09-BE1F-20CB28D7C59C}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto alu_tuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2024-05-16
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2023-05-12
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2020-04-27
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Tilastokeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto alu_tuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Utility and governmental services
GEMET-asiasana school
GEMET-asiasana general education
GEMET-asiasana geographic information system
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineiston käyttöoikeus on seuraavilla tahoilla: ympäristöministeriö (YM), Suomen ympäristökeskus (Syke), Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), aluehallintovirastot (AVIt) ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) sekä muut tahot, joille Syke on myöntänyt käyttöoikeuden ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin. Aineistoa ei ole oikeutta edelleen luovuttaa tai jälleen myydä ilman Tilastokeskuksen lupaa.

Aineisto on käytettävissä myös Elinympäristön tietopalvelu Liiterissä, jossa siihen on katseluoikeus. Aineistoa ei ole oikeutta ladata, mutta sitä voi käyttää kuvina painetuissa tai digimuotoisissa julkaisuissa. Aineiston jälleenmyynti ja kaupallinen käyttö on kielletty.

Julkaistessa aineistoa tulee lähteenä mainita Tilastokeskus.

© Tilastokeskus

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka society
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Koordinaatit on tuotettu geokoodaamalla osoitteen mukaan. Tämän jälkeen osa pisteistä on siirretty paikkatieto-ohjelmassa oikean rakennuksen kohdalle. Koordinaattien tarkkuus on parempi kaupunkialueilla ja epätarkempi haja-asutusalueilla. Vuosien 2000-2002 aineistojen koordinaattitietoja on täydennetty Suomen ympäristökeskuksessa. Koordinaattien kattavuus on 100% vuodesta 2007 lähtien.