Dataset extent

Öljynsuojarahaston hakemusten hallinnointijärjestelmä Parkki

Parkki- järjestelmässä käsitellään öljysuojarahastolle tulleita öljyntorjunnasta aiheutuneiden kustannusten korvaushakemuksia.

Järjestelmä sisältää vuosittaisia öljynsuojarahastolle osoitettuja korvaushakemuksia.

Käyttötarkoitus: Tietojärjestelmä on tarkoitettu pelastuslaitosten, ELY-keskusten, Suomen ympäristökeskuksen ja Öljysuojarahaston käyttöön korvaushakemusten käsittelyssä.

https://www.ym.fi/fi-FI/Ymparisto/Oljysuojarahasto

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {500B034F-F59B-43E5-BB23-4F983B1790A5}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Ympäristöministeriö
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto kirjaamo@ym.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-09-21
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3035
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2012-04-01
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Ympäristöministeriö/ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus)
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto kirjaamo@ym.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Utility and governmental services
GEMET-asiasana compensation
GEMET-asiasana oil spill
Resurssityyppi Muu järjestelmä tai aineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Hakemusten yksityiskohtaiset tiedot eivät ole julkisesti saatavilla.

© Ympäristöministeriö

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the confidentiality of personal data and/or files relating to a natural person where that person has not consented to the disclosure of the information to the public, where such confidentiality is provided for by national or Community law.

Aineiston/järjestelmän tyyppi textTable
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka society
Aineiston/järjestelmän aiheluokka utilitiesCommunication
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2009-12-21
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Parkki- järjestelmässä käsitellään öljysuojarahastolle tulleita öljyntorjunnasta aiheutuneiden kustannusten korvaushakemuksia.