Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Natura2000 toteuttamistapa

Natura 2000-verkostoon kuuluvien alueiden suojelua on tarkoitus toteuttaa mm. luonnonsuojelulain, erämaalain, ulkoilulain, maa-aineslain, koskiensuojelulain, vesilain ja ympäristösuojelulain mukaisessa menettelyssä. Paikkatietokantaan on tallennettu Natura-alueiden toteuttamistaparajaukset.

Käyttötarkoitus: Ainiestoa käytetään aluehallinnossa natura-verkoston toteuttamistyössä. Aineisto ei ole ajantasalla ja sitä tulee käyttää yhdessä Natura2000 paikkatietoaineiston kanssa, jonka paikkatietokohteet ovat ajantasalla.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Natura_toteuttamistapa.pdf

http://www.ym.fi/fi-FI/Luonto/Luonnon_monimuotoisuus/Luonnonsuojelualueet/Naturaalueet/Naturaalueen_toteutus

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {1FD36C44-63F1-4E8B-A3CA-CF74DB9DD1C9}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2021-11-16
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2019-11-12
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Protected sites
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen HTTP://WWW.SYKE.FI/FI-FI/AVOIN_TIETO/KAYTTOLUPA_JA_VASTUUT

© DCW

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 20000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Natura 2000 -verkostoon kuuluvat alueet on suojeltava siten, että lain säätämät suojelutavoitteet toteutuvat. Alueesta riippuen tämä tapahtuu esimerkiksi luonnonsuojelulain, erämaalain, maa-aineslain, koskiensuojelulain tai metsälain mukaan. Alueelliset ympäristökeskukset (ELY-keksukset) ovat jakaneet osan kohteista eri toteuttamistavan mukaan. Kaikkia kohteita ei ole jaettu. Paikkatietoaineisto on julkaistu vuionna 2006, eikä siihen ole tehty sen jälkeen muutoksia vähäisiä korjauksia lukuunottamatta. Aineiston rajaukset ja tietomalli vastaavat luontiaikansa tilannetta eivätkä ne ole yhteensopivia varsinaisen Natura2000 paikkatietoaineiston kanssa.