Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Natura 2000 -tietokanta

Tietokanta Natura 2000 -verkostoon kuuluvien alueiden tiedoista. Tietokanta sisältää EU:n edellyttämää tietoa Natura 2000 -verkostoon kuuluvista alueista mm. sijainti-, luontotyyppi- ja lajistotietoa. Sähköinen tietokanta on rajoitetusti ympäristöhallinnon sisäisessä käytössä.

Ensimmäinen valtioneuvoston päätös tehtiin 1998. Tietokantaa täydennettiin muutamalla Espoon kohteella, joista tehtiin valtioneuvoston päätös 1999. Tietokanta täydennetty VNP mukaiseksi. Tietokanta täydennetty VNP 22.1.2004 mukaiseksi.Tietokanta täydennetty VNP 2.6.2005 mukaiseksi. Tietokanta täydennetty VNP 23.11.2006 mukaiseksi.

Käyttötarkoitus: Sähköinen tietokanta on tarkoitettu Natura 2000 -verkostoon kuuluvilta alueilta kerätyn tiedon esittämiseen EU:lle.

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {7AC30A3E-8E38-4717-8D2E-80585623212B}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto niko.leikola@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2012-04-01
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 1998-01-01
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus / Luontoympäristökeskus / Biodiversiteettiyksikkö
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto niko.leikola@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Protected sites
Resurssityyppi Ympäristötietojärjestelmä/ympäristötietovaranto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Kuka tahansa voi pyynnöstä saada paperikopioita tai pdf-tiedostoja Natura 2000 -alueiden tiedoista joko elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ympäristövastuualueelta tai Suomen ympäristökeskukselta. Tiettyjen lajien tiedot on suojattu.

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the protection of the environment to which such information relates, such as the location of rare species.

Aineiston/järjestelmän tyyppi textTable
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 1998-01-01
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Ensimmäinen valtioneuvoston päätös tehtiin 1998. Tietokantaa täydennettiin muutamalla Espoon kohteella, joista tehtiin valtioneuvoston päätös 1999. Tietokanta täydennetty VNP 8.5.2002 mukaiseksi. Tietokanta täydennetty VNP 22.1.2004 mukaiseksi.Tietokanta täydennetty VNP 2.6.2005 mukaiseksi. Tietokanta täydennetty VNP 23.11.2006 mukaiseksi.

Prosessointihistoria: Tietokanta sisältää pääasiassa aluekeskusten ja Metsähallituksen keräämiä tietoja mm. maastokäynneiltä ja kirjallisuudesta.