Dataset extent

Muinaisjäännökset (Muinaisjäännösrekisteri)

Muinaisjäännösrekisterin tuottaja on Museovirasto. Aineisto kuuluu kokonaisuuteen Museoviraston kulttuuriympäristöaineisto, suojellut kohteet. Tuote sisältää Museoviraston ylläpitämät suojeltujen, valtakunnallisesti merkittävien kohteiden sekä maailmanperintökohteiden aineistot. Muinaisjäännökset sisältää samassa aineistossa sekä muinaismuistolain nojalla rauhoitettuja muinaisjäännöksiä, että muita (arkeologia) kulttuuriperintökohteita. Sykeen aineisto ladataan kerran vuodessa keväällä.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID e5265f1a-48f2-4353-970e-aab2cf57a98f
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2024-03-11
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2010-11-24
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2021-03-16
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2024-03-12
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Museovirasto
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto paikkatieto@nba.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Protected sites
GEMET-asiasana cultural heritage
GEMET-asiasana archaeological site
INSPIRE-tietotuotteen alueellinen kattavuus National
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Museovirasto vastaa aineiston jakelusta.

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 20000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Muinaisjäännösaineisto on koottu arkeologisista arkistotiedoista ja sitä on täydennetty arkeologisten maastotutkimusten uusilla tiedoilla. Kohteiden sijaintitarkkuus vaihtelee tausta-aineiston mukaan. Sijaintitarkkuuden keskiarvoksi arvioidaan noin +- 50 m. Uusien GPS-laittein tehtyjen mittausten sijaintitarkkuus on +- 15 m. Aineisto päivittyy jatkuvasti. Lataus Sykeen tehdään kerran vuodessa keväällä.