Dataset extent

Merihiekan- ja soranottoalueet

MERIHIEKAN JA -SORANOTTOALUEET

Aineisto kuvaa luvitettuja merihiekan- ja soranottoalueita Suomen merialueella.


SAND AND GRAVEL EXTRACTION AREAS

Data describes licenced sand and gravel extraction sites in the Finnish marine areas.


UTTAG AV SAND OCH GRUS FRÅN HAVSBOTTEN

Materialet visar områden med tillstånd för uttag av sand och grus från havsbotten i Finlands havsområden.

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön / tehtävien tueksi For the use / support of environmental administration För Miljöförvaltningens bruk / stöd

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {E35DE705-2986-43F2-8678-F219F1D097F2}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Metsähallitus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto kirjaamo@metsa.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli originator
Metatiedon päivityspäivämäärä 2024-01-24
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2015-11-25
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Metsähallitus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto kirjaamo@metsa.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli distributor
INSPIRE-teema Sea regions
GEMET-asiasana soil
GEMET-asiasana land use
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat Velmu
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineistoa voi tarkastella Velmu-karttapalvelussa tai rajapinnan kautta. The Data set is viewable in the Velmu map service or through the interface. Materialet kan granskas via Velmu-karttjänsten eller via gränssnittet.

©Metsähallitus

Lähde: Syke, Metsähallitus

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the protection of the environment to which such information relates, such as the location of rare species.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 10000
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 4000000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Aineiston tekijä ja luvanhaltija on Metsähallitus. Aineisto sisältää viisi merihiekan- ja soranottoaluetta Suomen rannikolla. Alueet ovat Aluehallintoviraston myöntämiä lupa-alueita, joilla hiekan- ja soranotto on käynnissä. Aineisto on paikkatietoon perustuva vektorimuotoinen polygoniaineisto. Lisätietoa alueista löytyy Metsähallituksen internet-sivuilta https://www.kaivannaiset.fi/merikiviaines/. Aineiston tekijä ja luvanhaltija on Metsähallitus.


Metsähallitus is the producer and license owner of the data. The data includes five sand and gravel extraction sites in the Finnish sea area. The licensed sites where extraction is underway have been recognized by the Regional Administration. The vector data is based on spatial information. Additional information can be found from the internet webpage of Metsähallitus https://www.kaivannaiset.fi/merikiviaines/ (in Finnish). The creator and licence holder of the material is Metsähallitus.


Forststyrelsen är materialets producerare och äger rättigheterna. Materialet innehåller fem platser för uttag av sand och grus från havsbotten vid Finlands havsområde. Regionförvaltningsverket har givit tillstånden och områden är i aktivt bruk. Materialet är i polygon format. Mera information kan hittas via Forststyrelsens hemsida https://www.kaivannaiset.fi/merikiviaines/ (på finska). Datamängdens skapare och licensinnehavare till materialet är Forststyrelsen.