Meridirektiivi (MSD, 2008/56/EY), raportoitu 2018, raportointijakso 2012-2018

Meridirektiivin tavoitteena on meriympäristön hyvä tila. Ympäristöministeriö laatii yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön sekä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa Suomen kansallisen merenhoitosuunnitelman, joka kattaa Suomen aluevedet ja talousvyöhykkeen. Työhön osallistuvat keskeisesti myös useat valtion tutkimuslaitokset ja virastot. Merenhoitosuunnitelma on EU:n meristrategiapuitedirektiivin edellyttämä meristrategia ja Valtioneuvosto hyväksyy merenhoitosuunnitelman. Suomessa meridirektiivi on toimeenpantu lailla vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (30.12.2004/1299) ja tarkennettu Valtioneuvoston asetuksella merenhoidon järjestämisestä (980/2011). SYKE on raportoinut Suomen merenhoitosuunnitelman mukaisesti arvion meren tilasta, hyvän meriympäristön tilan määritelmät ja ympäristötavoitteet raportointikaudelta 2012-2018 (MSD Art.8, 9 ja 10). Vuonna 2020 raportoidaan seurantaohjelma (MSD Art 11) ja vuonna 2021 toimenpideohjelma (MSD Art 13). Sen jälkeiset vastaavien osien raportointivuodet ovat 2024, 2026 ja 2027.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietojen vastuuhenkilö Samuli Korpinen
Metatietojen vastuuhenkilön sähköposti samuli.korpinen[ät]ymparisto.fi
Raportoinnin vastuutaho Samuli Korpinen
Raportoinnin vastuutahon sähköposti samuli.korpinen[ät]ymparisto.fi
Raportoinnin vastuutahon organisaatio Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Vastuutaho SYKEssä Merikeskus
Muut raportointiin osallistuvat SYKEn keskukset
  Raportoinnista vastaava ministeriö Ympäristöministeriö (YM)
  Muut raportointiin osallistuvat tahot ELY-keskukset (ELY)
  EU-lainsäädäntö tai muu kansainvälinen sopimus https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0056
  Kansallinen lainsäädäntö https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20041299
  Muu raportointivelvoitetta kuvaileva linkki https://water.europa.eu/marine/policy/marine-strategy-framework-directive
  Lisätietoja
  Avainsanat INSPIRE-raportointi Directive 2008/56/EC
  Avainsanat Inspire-teema
  • Elinympäristöt ja biotoopit
  • Hydrografia
  • Merentutkimuksen maantieteelliset ominaispiirteet
  • Merialueet
  Seuraava raportointiajankohta 15.10.2020