Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Merialuejako

Perustana merialuejaolle on sisä- ja ulkoalueiden erottaminen toisistaan. Rajana on sisäisten aluevesien ulkoraja eli ns. perusviiva, joka kulkee uloimpien saarten ja luotojen kautta. Sen ulkopuolinen alue aluemeren ulkorajaan asti on "ulkomerta". Perusviivan sisäpuolella kaikki on "saaristoaluetta", joka rannikkomorfologian mukaan tarvittaessa jaoteltu pienempiin osiin, erityisesti Saaristomeren/Ahvenanmaan alueella. Jaon lähtökohtana on rannikon morfologia. Osa-alueiden rajat on vedetty saarien ja matalikoiden kautta niin, että alueet muodostavat rajautuneita vesialtaita. Merialuejako on verraten kaavamainen. Alueet on rajattu 1:50 000 merikartoille, joilta alueet on digitoitu aluevesirajaan. Aineisto on valmistunut 1995 ja sen jälkeen siihen on päivitetty aluevesirajojen muutokset.

Käyttötarkoitus: Käytetään ympäristöhallinnossa havaintotietojen kohdentamiseen tietyille merialueille.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Merialuejako.pdf

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {6030C360-861F-4C16-B4BB-6A0EB4B5CF96}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2016-02-02
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2016-02-02
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2010-03-04
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Sea regions
GEMET-asiasana surface water
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Lähde: SYKE

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 50000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Alueet on rajattu 1:50 000 paperimerikartoille, joilta alueet on numeeristettu pöytädigitointina.