Dataset extent

Maisemamaakuntajako

Aineisto sisältää Suomen maisemamaakuntajaon. Suomi on jaettu kymmeneen eri maisemamaakuntaan, joista osa jakautuu edelleen seutuihin. Jako ilmentää kulttuurimaisemille ominaisia alueellisia piirteitä ja maisemien vaihtelevuutta. Läheisten seutujen väliset erot eivät ole jyrkkiä, sillä maisemien piirteet vaihettuvat toisiksi yleensä vähittäin. Kaukana toisistaan sijaitsevat seudut ja maakunnat ovat sen sijaan maisemiltaan huomattavan erilaisia. Maisemamaakuntien jaon on laatinut ympäristöministeriön maisema-aluetyöryhmä. Jakoa on hyödynnetty, kun kulttuurimaiseman eri piirteistä on tehty valtakunnallisia ja maakunnallisia tarkasteluja ja arviointeja. Jako on esitetty Maisema-aluetyöryhmän mietinnössä (YM 66/1992).

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

Käyttötarkoitus: Maisemamaakuntajakoa on käytetty apuna arvioitaessa maisema-alueiden arvoa ja edustavuutta. Jakoa voi käyttää myös taustakarttana ja karkeisiin analyyseihin. Käyttö aineiston tarkkuuden puitteissa.

Lisätietoja: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Maisemat https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Maisemamaakuntien_nimet_kielet.xls https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Maisemamaakuntajako.pdf

The National Landscape Division dataset includes the Finnish landscape provinces. Finland has been divided to ten different landscape provinces which are further divided to landscape regions. The division represents the typical local characteristics of national rural landscapes and rural landscape diversity through Finland. The difference between adjacent regions is not sharp, and regions evolve through transitional areas. Provinces located further apart have more variation.

The landscape province division has been produced by the National Landscape Inventory working group from the Ministry of the Environment. The division has been used when national and regional surveys on different landscapes are prepared. The division has been presented as a decision map associated to the memorandum from the Landscape Inventory working group Maisema-aluetyöryhmän mietintö (YM 66/1992).

This Syke’s dataset can be used according to open data license (CC BY 4.0)

Purpose of use: The National Landscape Division has been used in the evaluation the value and representativeness of landscape areas. Division can be used as a base map or for rough spatial analyses. Information can be used in limits of the data accuracy. The dataset doesn't include information from the autonomous Åland islands.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {27ACED25-8784-484D-962B-3207459D8BF0}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-06-26
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2010-05-11
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Bio-geographical regions
GEMET-asiasana biogeographical region
GEMET-asiasana cultural heritage
GEMET-asiasana landscape
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Lähde: Syke

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 1000000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2010-01-01
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Aineisto on digitoitu Suomen ympäristökeskuksessa kuvaruudulta käyttäen pohjana eri aineistoja. Maisemamaakuntien ja -seutujen nimet vastaavat Maisema-aluetyöryhmän mietinnössä (YM 66/1992) esitettyä nimistöä. Ahvenanmaa lisättty aineistoon 11.9.2018 ja viitedokumenteissa on käytettävissä taulukko, jossa nimiä eri kielillä (ruotsi, englanti, saame). Suomen rajat pohjautuvat Maanmittauslaitoksen avoimien aineistojen kuntajakoon 1:100 000, 2013, johon on Sykessä lisätty merenrantaviiva ja suurimmat Itämeren saaret Syken omasta rantaviiva-aineistosta.

The National Landscape Division has been digitized in the Finnish Environment Institute from the screen using different background materials. The names of the landscape provinces and regions are equal to the names used on the the memorandum from the Landscape area working group (Maisema-aluetyöryhmän mietintö (YM 66/1992)). The national borders are from open data of Maanmittauslaitos, Administrative boundaries 1:100 000, 2013, with corrected coastline. The outline border of national waters, digitized in Syke, has been matched to these national borders.

Sijainti/Location: .GEO.BiolMaantAluejaot