Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Maatalousympäristön päiväperhosseuranta

Vapaaehtoisten havainnoijien maastossa keräämiin lajihavaintoihin perustuva pitkäaikaisseuranta, jota on tehty vuosittain 1999 lähtien. Työn koordinointi, aineistojen säilytys ja raportointi tapahtuvat SYKEssä. Vuosittain mukana ollut 30-60 havaintopaikkaa. Seuranta-aineistoja voi saada luvanvaraisesti käyttöön vastuuhenkilöltä (janne.heliola@syke.fi).

Käyttötarkoitus: Lajiensuojelun ja -tutkimuksen edistäminen.

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {B8478C77-4A03-40C4-BAB9-A3375E636596}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto janne.heliola@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli owner
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-06-11
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2020-06-11
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto janne.heliola@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Species distribution
GEMET-asiasana conservation of species
Resurssityyppi Ympäristötietojärjestelmä/ympäristötietovaranto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Voidaan luovuttaa luvanvaraisesti käyttöön. Sisältää havaintoja uhanalaisista lajeista, jotka ovat salattavia.

Lähde: SYKE

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the protection of the environment to which such information relates, such as the location of rare species.

Aineiston/järjestelmän tyyppi textTable
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka biota
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 1999-05-01
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

N/A