Dataset extent

Maaperän tilan tietojärjestelmä MATTI

Järjestelmä sisältää tietoja maa-alueista, joilla nykyisin tai aikaisimmin harjoitetusta toiminnasta on saattanut päästä maaperään haitallisia aineita ja alueista, jotka on tutkittu tai kunnostettu. Tietojärjestelmä sisältää tietoja alueiden sijainnista, alueella nykyisin tai aikaisemmin harjoitetusta toiminnasta, maankäytöstä, etäisyyksistä asutukseen, pohjavesialueeseen, vesistöön, pohjaveden ottamoon, suojelualueisiin, maaperässä havaituista haitta-aineista, tehdyistä tutkimusta ja kunnostuksista.

Tietoja on kerätty 1990-luvun alusta lähtien toimintansa lopettaneista ja edelleen toimivista kohteista. Toiminnan ajoittuminen vaihtelee nykypäivästä taaksepäin enimmillään noin 150 vuotta. Tietoja päivitetään jatkuvasti.

Purpose of use: Tietojärjestelmä on tarkoitettu pääasiassa valtion ja kuntien käyttöön maaperän suojeluun, maaperän pilaantumiseen, pohjaveden suojeluun, vesistöjen suojeluun ja maankäytön suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä. Yksityiset tiedontarvitsijat saavat pyytäessään tietoja käyttöönsä.

Esimerkki tuotteen käytöstä: Valtion ympäristötyömäärarahoilla tehtävät pilaantuneiden maiden kunnostukset, maankäytön suunnittelu, pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat. Ympäristönsuojelulain selontekovelvollisuuden täyttäminen. Yksityiset kiinteistöjen omistajat voivat pyytää alueellisesta ELY-keskuksesta omaa kiinteistöään koskevan kohdetietokortin käytettäväksi kiinteistön myyntitilanteessa maaperän mahdollista pilaantumista koskevana selontekona.

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {BB4FD42D-EDA1-4AC2-8D64-A4253EDCDB94}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto matti.silvola@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-09-21
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3035
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2018-01-25
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus ja ELY-keskukset
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto matti.silvola@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Land use
GEMET-asiasana soil
Resurssityyppi Ympäristötietojärjestelmä/ympäristötietovaranto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut”. Muuta teksti sopivaksi, jos aineiston/järjestelmän käyttö on rajattua. Lisää aina lähdeviite tekstin loppuun, esim.: Lähde: Syke

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Aineiston/järjestelmän tyyppi textTable
Aineiston/järjestelmän kieli bul
Aineiston/järjestelmän aiheluokka planningCadastre
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2008-07-01
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

N/A