Dataset extent

Lyijyhaulikieltoalueet

Lyijyhaulikieltoalueet-aineisto kuvaa kosteikkoja ja niiden ympärille muodostettuja 100 m:n suojavyöhykkeitä, joilla lyijyhaulien käyttö ja kantaminen metsästyksessä on kielletty 15.2.2023 lähtien. Rajoituksen tavoitteena on vesilintujen suojeleminen.

Aineisto on laadittu komission asetuksen (EU) 2021/57 noudattamisen tueksi. Komission asetus (EU) 2021/57 kieltää lyijyhaulien käytön ja kantamisen Ramsar-sopimuksen mukaisilla kosteikoilla ja niiden 100 m:n levyisillä suoja-alueilla. Kosteikkoalueiksi määritellään periaatteessa kaikki vesilintujen oleskelu-, muutto- tai pesimäpaikoiksi soveltuvat vesialueet ja vetiset alueet.

Lyijyhaulikieltoalueiden määrittelystä vastaa Tukes yhdessä Syken kanssa. Aineiston on laatinut Syke.

Aineistoa hyödynnetään viranomaisille, metsästäjille ja ampumaharrastajille suunnatussa lyijyhaulikieltoalueita kuvaavassa Suomi.fi-karttapalvelussa. Aineiston käytön ohjeistuksesta ja tulkinnoista vastaa Tukes.

Lisätietoja: Komission asetus (EU) 2021/57 (lyijyhaulien käyttö kosteikkoalueilla ja niiden läheisyydessä) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32021R0057

Lead shot may not be used for hunting in wetlands or wetland buffer zones after 15 February 2023. The ban is based on the restriction on lead shot approved by the European Commission in January 2021, and it will apply across the EU.

The purpose of the lead shot ban is to reduce the risk to human health and the environment caused by lead shot fired in wetlands. Lead is a heavy metal that is toxic to people and the environment.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {21F8FAA6-6DE7-4123-A136-7EA7E66CDBD4}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2023-09-28
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Palvelun päivämäärä 2023-06-05
Palvelun päivämäärän tyyppi publication
Palvelun yksilöivä tunnus
Palvelusta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Palvelusta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Palvelusta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Muut asiasanat infoMapAccessService
Muut asiasanat: sanaston nimi Commission Regulation (EC) No 1205/2008 of 3 December 2008 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards metadata
GEMET-asiasana on-line service
GEMET-asiasana pintavesi
GEMET-asiasana ympäristönsuojelu
GEMET-asiasana metsästys
GEMET-asiasana linnut
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat SYKEn kansallisella rajapinnalla
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut Lähde: Syke. Lähtöaineistona hyödynnetty Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 2/2023 aineistoa.

Saantirajoitteet

no limitations

Palvelun tyyppi view
Ajallisen kattavuuden alku None
Ajallisen kattavuuden loppu None
Palvelun historiatiedot

Lähtöaineistona lyijyhaulikieltoalueille on käytetty Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan kohdeluokkia vuodelta 2023. Tavoitteena on ollut, että kohteet ovat yksiselitteisesti tunnistettavissa myös suoraan maastokartoilta. Aineisto kuvaa erityisesti potentiaalisia vesilintujen oleskelu-, muutto- tai pesimäpaikkoja.

Määritelmän mukaisesti Lyijyhaulikieltoalueet-aineistossa on muodostettu 100 m:n suojavyöhykkeet kaikille vesialueille (järvet, altaat, yli 5 m:n virtavesialueet, meren rantaviiva) sekä ”vetisille alueille” (maatuvat vesialueet, tulva-alueet, matalikot, avoimet vesijättöalueet, vesikivet/-kivikot, vaikeakulkuiset puuttomat suot). Lisäksi suojavyöhykkeet on muodostettu myös ns. rantaniityille/-ruohikoille, jotka rajautuvat em. järviin, altaisiin, yli 5 m leveisiin virtavesialueisiin tai meren rantaviivaan. 100 metrin levyinen suojavyöhyke alkaa kosteikkoalueen ulkorajasta sisältäen myös itse kosteikkoalueen.