Lietedirektiivi (86/278/ETY), raportointi vuosilta 2019-2021, raportoitu 2022

Neuvoston direktiivi 86/278/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1986, ympäristön, erityisesti maaperän, suojelusta käytettäessä puhdistamolietettä maanviljelyssä, edellyttää jäsenvaltioita raportoimaan jätevedenpuhdistamolietteitä koskevia tietoja tietyin määräajoin komissiolle. Raportointia varten on laadittu lomake: Komission päätös, tehty 24 päivänä lokakuuta 1994, tiettyjen jätealan direktiivien soveltamista jäsenvaltioissa koskeviin kertomuksiin liittyvistä kyselylomakkeista (neuvoston direktiivin 91/692/ETY täytäntöönpano) (94/741/EY). Raportit on toimitettu EY-komissiolle (European Commission, Directorate-General for Environment, B3 Waste management & Secondary Materials; diaari SYKE-2016-K-174, 16.9.2019 ja 27.5.2020) sähköpostitse (Caroline.ATTARD@ec.europa.eu).

Data ja resurssit

 • Lietedirektiivin edellyttämä raporttiPDF

  Neuvoston direktiivi 86/278/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1986, ympäristön, erityisesti maaperän, suojelusta käytettäessä puhdistamolietettä maanviljelyssä, edellyttää jäsenvaltioita raportoimaan jätevedenpuhdistamolietteitä koskevia tietoja tietyin määräajoin komissiolle.

 • Lähetekirje komissiollePDF

  Lähetekirje komissiolle (National report of Finland on the implementation of Directive on sewage sludge (86/278/EEC) for reporting period 2019-2021).

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietojen vastuuhenkilö Joona Koskinen
Metatietojen vastuuhenkilön sähköposti joona.o.koskinen[ät]syke.fi
Raportoinnin vastuutaho Eevaleena Häkkinen
Raportoinnin vastuutahon sähköposti eevaleena.hakkinen[ät]syke.fi
Raportoinnin vastuutahon organisaatio Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Vastuutaho SYKEssä Kulutuksen ja tuotannon keskus
Muut raportointiin osallistuvat SYKEn keskukset
  Raportoinnista vastaava ministeriö Ympäristöministeriö (YM)
  Muut raportointiin osallistuvat tahot
   EU-lainsäädäntö tai muu kansainvälinen sopimus
   Kansallinen lainsäädäntö
   Muu raportointivelvoitetta kuvaileva linkki
   Lisätietoja
   Avainsanat INSPIRE-raportointi
   Avainsanat Inspire-teema
    Seuraava raportointiajankohta