Lietedirektiivi (86/278/ETY), raportointi vuosilta 2016-2018, raportoitu 2019 ja 2020

 • Neuvoston direktiivi 86/278/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1986, ympäristön, erityisesti maaperän, suojelusta käytettäessä puhdistamolietettä maanviljelyssä, edellyttää jäsenvaltioita raportoimaan jätevedenpuhdistamolietteitä koskevia tietoja tietyin määräajoin komissiolle.
 • Raportointia varten on laadittu lomake: Komission päätös, tehty 24 päivänä lokakuuta 1994, tiettyjen jätealan direktiivien soveltamista jäsenvaltioissa koskeviin kertomuksiin liittyvistä kyselylomakkeista (neuvoston direktiivin 91/692/ETY täytäntöönpano) (94/741/EY).
 • Raportit on toimitettu EY-komissiolle (European Commission, Directorate-General for Environment, B3 Waste management & Secondary Materials; diaari SYKE-2016-K-174, 16.9.2019 ja 27.5.2020) sähköpostitse (Caroline.ATTARD@ec.europa.eu).

Data ja resurssit

 • Lähetekirje komissiolle 16.9.2019PDF

  Lähetekirje komissiolle (National report of Finland on the implementation of Directive on sewage sludge (86/278/EEC) for reporting period 2016-2018).

 • Lähetekirje komissiolle 27.5.2020PDF

  Lähetekirje komissiolle (National report of Finland on the implementation of Directive on sewage sludge (86/278/EEC) for reporting period 2016-2018).

 • Lietedirektiivin edellyttämä raporttiPDF

  Neuvoston direktiivi 86/278/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1986, ympäristön, erityisesti maaperän, suojelusta käytettäessä puhdistamolietettä maanviljelyssä, edellyttää jäsenvaltioita raportoimaan jätevedenpuhdistamolietteitä koskevia tietoja tietyin määräajoin komissiolle.

 • Lietedirektiivin edellyttämä päivitetty raporttiPDF

  Neuvoston direktiivi 86/278/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1986, ympäristön, erityisesti maaperän, suojelusta käytettäessä puhdistamolietettä maanviljelyssä, edellyttää jäsenvaltioita raportoimaan jätevedenpuhdistamolietteitä koskevia tietoja tietyin määräajoin komissiolle.

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietojen vastuuhenkilö Kirsi Merilehto
Metatietojen vastuuhenkilön sähköposti kirsi.merilehto[ät]ymparisto.fi
Raportoinnin vastuutaho Hanna Salmenperä
Raportoinnin vastuutahon sähköposti hanna.salmenpera[ät]ymparisto.fi
Raportoinnin vastuutahon organisaatio Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Vastuutaho SYKEssä Kulutuksen ja tuotannon keskus
Muut raportointiin osallistuvat SYKEn keskukset
  Raportoinnista vastaava ministeriö Ympäristöministeriö (YM)
  Muut raportointiin osallistuvat tahot
  • ELY-keskukset (ELY)
  • Tilastokeskus (TK)
  • Ympäristöministeriö (YM)
  EU-lainsäädäntö tai muu kansainvälinen sopimus https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:31986L0278&from=FI
  Kansallinen lainsäädäntö https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120179
  Muu raportointivelvoitetta kuvaileva linkki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120179
  Lisätietoja Lietedirektiiviraportoinnilla ei ole omaa nettisivua.
  Avainsanat INSPIRE-raportointi
  Avainsanat Inspire-teema
   Seuraava raportointiajankohta 30.9.2022