Lietedirektiivi (86/278/ETY), raportointi vuosilta 2021-2022, raportoitu 2023

Neuvoston direktiivi 86/278/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1986, ympäristön, erityisesti maaperän, suojelusta käytettäessä puhdistamolietettä maanviljelyssä, edellyttää jäsenvaltioita raportoimaan jätevedenpuhdistamolietteitä koskevia tietoja tietyin määräajoin komissiolle. Raportointia varten on laadittu lomake: Komission päätös, tehty 24 päivänä lokakuuta 1994, tiettyjen jätealan direktiivien soveltamista jäsenvaltioissa koskeviin kertomuksiin liittyvistä kyselylomakkeista (neuvoston direktiivin 91/692/ETY täytäntöönpano) (94/741/EY). Lomake sisältää mm. direktiivin täytäntöönpanoon ja lietemääriin liittyvää tietoa. Tämän lisäksi raportointi edellyttää paikkatietojen tuottamista niistä kohteista, jotka ovat vastaanottaneet maanviljelykseen lietettä. Paikkatiedoista on erillinen raportointi. Täytäntöönpanoraportti on toimitettu EY-komissiolle Reportnetin (https://reportnet.europa.eu/public/country/FI) kautta 31.8.2023

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietojen vastuuhenkilö Kirsi Merilehto
Metatietojen vastuuhenkilön sähköposti kirsi.merilehto[ät]syke.fi
Raportoinnin vastuutaho Eevaleena Häkkinen
Raportoinnin vastuutahon sähköposti eevaleena.hakkinen[ät]syke.fi
Raportoinnin vastuutahon organisaatio Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Vastuutaho SYKEssä Kiertotalousratkaisut
Muut raportointiin osallistuvat SYKEn keskukset Tietokeskus
Raportoinnista vastaava ministeriö Ympäristöministeriö (YM)
Muut raportointiin osallistuvat tahot Tilastokeskus (TK)
EU-lainsäädäntö tai muu kansainvälinen sopimus Directive 86/278/EEC on the protection of the environment, and in particular of the soil, when sewage sludge is used in agriculture, amended by Directive 91/692/EEC
Kansallinen lainsäädäntö https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210978
Muu raportointivelvoitetta kuvaileva linkki https://data.europa.eu/data/datasets/void_rod?locale=en
Lisätietoja Direktiiviraportoinnnilla ei ole erillistä linkkisivua.
Avainsanat INSPIRE-raportointi
Avainsanat Inspire-teema
    Seuraava raportointiajankohta 31.8.2024