Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Laserkeilausaineiston keilausalueet ja -ajankohdat (2008-2019)

MML:n laserrmittausaineiston keilausalueita, joissa aidosti keilaustilanne ja keilausajankohta

Tuotantoaluiden aluetiedot ovat vuosina 2008-2018 tehdyistä keilauksista. Laser aineistosta tehtyjä tietotuotteita ja pistepilveä on täydennetty vuosina 2019-2020. Näiden aineistojen kuvausajankohdat/-alueet näkyvät MML:n julkaisemista palveluista: - kaikki kuvausalueet näkyy MML:n palvelusta: https://hkp.maanmittauslaitos.fi/hkp/published/fi/4343c1b4-7d8f-4473-896a-70f930f36be1 - vuodesta 2020 alkaen tiedot näkyy MML:n tilannekuvapalvelusta: https://tilannekuvapalvelu.maanmittauslaitos.fi/laserkeilaus

Toistaikseksi näitä tietoja ei ole ladattu SYKEn paikkatietoaineistoksi. MML:ssa on tarkoitus luoda tätä varten rajapintapalvelu, jota jatkossa on tarkoitus käyttää.

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön / tehtävien tueksi

Lisätietoja: http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/tuotekuvaukset/laserkeilausaineisto https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/maastotiedot-ja-niiden-hankinta/maastotiedon

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {0138D986-D3AF-4CD0-9691-FBF8EDEB58ED}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2021-01-22
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2017-04-28
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
INSPIRE-teema Geographical grid systems
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineiston jakelu vain ympäristöhallinnon sisällä. Laserkeilausaineisto on Maanmittauslaitoksen avoimia aineistoja, joita saa käyttää CC 4.0-lisenssin mukaisesti: http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/maastotiedot-ja-niiden-hankinta/avoimen

Lähde: SYKE (perustuu Maanmittauslaitoksen aineistoon)

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka planningCadastre
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2008-01-01
Ajallisen kattavuuden loppu 2020-07-05
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Aineisto saatu MML:stä vuosittaisina keilausalueiden shape tiedostoina. SYKE:ssä aineistoon lisätty date tyyppiset kentät, joihin tiedot on siirretty alkuperäisen aineiston text-muotoisista kentistä. Lisäksi lopulliseen aineistoon on lisätty vuosi-kenttä (laskettu keilausvuosi) ja lopuksi vuosittaiset aineistot yhdistetty yhdeksi feature class:ksi.

Ajantasainen ylläpitotieto löytyy MML:n sivuilta: https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/maastotiedot-ja-niiden-hankinta/maastotiedon