Dataset extent

Kuntakaavoituksen ja kulttuuriympäristön paikkatietojen tallennusjärjestelmä (GISALU)

GISALU on ELY-keskusten ympäristövastuualueen hyödyntämä kaavoituksen ja rakentamisen sekä kulttuuriympäristönhoidon tietojärjestelmä, joka on ollut käytössä jo vuodesta 2000 alkaen. Järjestelmää on kuitenkin kehitetty pariin otteeseen sen elinkaaren aikana. Nykyinen järjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2011.

Järjestelmällä tallennetta aineistoja ovat: • (yleis- ja) asemakaavojen ulkorajat ja ominaisuustiedot • suunnittelutarvealueet • kuntien suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamispäätökset • ELY-keskuksen tekemät poikkeamispäätökset • rakennusperinnön hoitoavustukset • rakennussuojelukohteet • rakennusperinnön inventointikohteet • Asetussuojelukohteet ja -alueet sekä varjellut kohteet ja alueet

GISALU aineistoja käsitellään ja tuotetaan ArcGIS ja Access-pohjaisilla käyttöliittymillä. GISALU-tietojen pohjalta jalostetaan suurin osa valtakunnallisen kaavoituksen seurannan (KATSE) tiedoista. GISALU- aineistot perustuvat kaavatietojen ja kuntien tekemien päätösten osalta kunnista saataviin tietoihin ja hoitoavustusten osalta yksityisten tekemien hakemusten tietoihin. ELY-keskusten poikkeamispäätösten tiedot perustuvat ELY-keskusten tekemiin alkuperäisiin päätösasiakirjoihin ja rakennussuojelukohteiden tiedot hakijan tekemän hakemuksen tietoihin. GISALU:n aluemaisten paikkatietojen sijainnin ja ominaisuustietojen tallennus sekä pistemäisten paikkatietojen sijainnin tallennus tehdään ArcGIS paikkatieto-ohjelmalla. ELY-keskukset käyttävät Suomen Ympäristökeskuksen (Syke) tarjoamaa ArcGis-paikkatietojärjestelmää Citrix-palvelimen kautta verkkoyhteydellä.

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {DC988F94-2AE9-4A30-9274-EEF19DDE2672}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto alu_tuki@ymparisto.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2023-04-21
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2000-01-01
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto alu_tuki@ymparisto.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
INSPIRE-teema Protected sites
INSPIRE-teema Buildings
INSPIRE-teema Land use
Resurssityyppi Ympäristötietojärjestelmä/ympäristötietovaranto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

GISALU on vain ELY-keskusten käyttöön.

Osa järjestelmän aineistoista on julkaistu avoimesti: Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Aineiston/järjestelmän tyyppi textTable
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka society
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Aineiston/järjestelmän aiheluokka structure
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku None
Ajallisen kattavuuden loppu None
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

GISALU-järjestelmää ylläpitää Syke GISALU-aineistoja ylläpitävät ELY-keskukset