Dataset extent

Kiinteistörekisteri

Kiinteistörekisterin tuottaja on Maanmittauslaitos. Maanmittauslaitoksen sekä reilun 70 kunnan (vain asemakaava-alueet) ylläpitämä kiinteistörekisteri on yksi yhteiskunnan perusrekistereistä. Siinä on yksilöity koko maan kattavasti itsenäiset maanomistuksen yksiköt, joita ovat kiinteistöt ja muut rekisteriyksiköt sekä niistä luovutetut määräalat ja yhteisalueosuudet.

Kiinteistörekisterin sijaintitiedot esitetään kiinteistörekisterikartalla. Kiinteistörekisterikartalla on kiinteistöjen ja muiden rekisteriyksiköiden rajat, rajamerkit ja kiinteistötunnukset. Kts. myös Kiinteistörekisterikarttarasteri.

Kiinteistöihin liittyviä ominaisuustietoja on kiinteistötietojärjestelmässä. Lisätietoja: www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/ Aineisto kuvaa vuoden alun tilannetta.

N. 01/2024 tilanne

Käyttötarkoitus: Kiinteistörekisteri on yksi yhteiskunnan perusrekistereistä. Kiinteistörekisterin tietoja voi tarvita esimerkiksi kiinteistökaupan yhteydessä, rakennuslupaa haettaessa tai selvitettäessä omia ja toisten kulkuoikeuksia. Rekisteriyksikköä koskevat tiedot esitetään kiinteistörekisteristä otettavalla kiinteistörekisteriotteella tai tulosteella. Kiinteistörekisteriin kuuluva kiinteistörekisterikartta sekä kiinteistöjen kauppahintarekisterin tulosteet ovat erityisesti kiinteistökaupan parissa toimivien, kuten kiinteistövälittäjien ja pankkien tarvitsemia tuotteita. Kiinteistörekisterikarttaa ja muita kiinteistötietoja tarvitaan myös muun muassa erilaisten rakennushankkeiden, kuten teiden ja sähkölinjojen suunnittelussa ja toteutuksessa. Myös esimerkiksi metsäyhtiöt tarvitsevat tietoja kiinteistörajojen sijainnista.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/KiinteistoAlue.pdf http://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {DE4A0EE4-12CE-41BB-A8D0-57E75324BD49}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2024-03-06
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2024-03-12
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Maanmittauslaitos
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto myynti@maanmittauslaitos.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Cadastral parcels
GEMET-asiasana administrative boundary
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Tuote on Maanmittauslaitoksen avointa aineistoa. Avoimen tietoaineiston lisenssi http://www.maanmittauslaitos.fi/maanmittauslaitoksen-avoimen-tietoaineiston-cc-40-lisenssi . Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata/hankinta

Lähde: Maanmittauslaitos

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 20000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka planningCadastre
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Kiinteistörekisterin tiedot perustuvat maanmittaustoimitusten asiakirjoihin ja karttoihin sekä muihin viranomaisten päätöksiin. Haja-asutusalueilla digitaalinen kiinteistörekisterikartta perustuu joko 1:5 000 tai 1:10 000 -mittakaavaisen kartoitukseen. Ensin mainituissa karttojen rajamerkeistä noin puolet on mitattu kuvamittauksella tai maastossa GPS-laitteilla. Epätarkemman 1:10 000-mittakaavaisen kartan rajamerkit on yleensä digitoitu graafiselta kartalta. Taajamissa kiinteistörekisterikartta perustuu pääosin kunnan suurikaavaisiin kaavojen pohjakarttojen aineistoihin, joiden sisältämät kiinteistötiedot on ajantasaistettu.