Dataset extent

Kaupunkiatlas (Urban Atlas)

Euroopan ympäristövirasto EEA on tuottanut tarkan resoluution maanpeittoaineistoja alueilta, joiden on nähty olevan alttiina erityisille ympäristöhaasteille ja ongelmille. Tulkinta perustuu erittäin korkean resoluution satelliittikuviin (2,5 m x 2,5 m) vuosilta 2011-2013. Paikallisten erityisalueiden on tarkoitus täydentää yleiseurooppalaisia aineistoja.

Kaupunkiatlas sisältää yleiseurooppalaista vertailukelpoista maankäyttöä ja maanpeitettä koskevaa tietoa Euroopan tärkeimmiltä toiminnallisilta kaupunkialueilta. Suomessa aineistoa on seuraavista kaupungeista: Helsinki, Lahti, Turku, Tampere, Jyväskylä, Kuopio ja Oulu. Aineistossa on 17 kaupunkiluokkaa, joiden kuviokoko on vähintään 0,25 ha ja 10 maaseutuluokkaa kuviokooltaan vähintään 1 ha. Kaupunkiatlaksen luokittelu seuraa suurelta osin samaa logiikkaa kuin Corine 2012 -maanpeittoaineiston luokkajako. Se on kaupungin maankäyttömuotojen suhteen kuitenkin yksityiskohtaisempi kuin Corine-luokitus. Aineisto sisältää maankäyttö- ja maanpeitetiedon lisäksi polygonikohtaisen väkilukuarvion.

Perustuu vuosina 2011-2013 kuvattuihin VHR-satelliittikuviin.

More information: https://land.copernicus.eu/user-corner/technical-library/urban-atlas-2012-mapping-guide-new https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/LocalComponent_VerificationReports.pdf https://land.copernicus.eu/local http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Seurantatiedot/Maanpeitteen_seuranta/Paikalliset_erityisalueet

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {45500867-A6EB-4E8B-A72F-A2126E657871}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2023-10-10
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2018-09-11
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Land use
GEMET-asiasana land use
GEMET-asiasana land use classification
GEMET-asiasana urban area
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat FEO
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Access to data is based on a principle of full, open and free access as established by the Copernicus data and information policy Regulation (EU) No 1159/2013 of 12 July 2013. This regulation establishes registration and licensing conditions for GMES/Copernicus users and can be found here: HTTP://EUR-LEX.EUROPA.EU/LEGAL-CONTENT/EN/TXT/?URI=CELEX%3A32013R1159 Free, full and open access to this data set is made on the conditions that: 1. When distributing or communicating Copernicus dedicated data and Copernicus service information to the public, users shall inform the public of the source of that data and information. 2. Users shall make sure not to convey the impression to the public that the user's activities are officially endorsed by the Union. 3. Where that data or information has been adapted or modified, the user shall clearly state this. 4. The data remain the sole property of the European Union.

Lähde: Syke, EEA

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 10000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka imageryBaseMapsEarthCover
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Paikalliset erityisaineistot on tuottanut Euroopan ympäristövirasto EEA. Niiden tuotannossa on käytetty mm. erittäin korkean resoluution satelliittikuvia (VHR) vuosilta 2011-2013 sekä kuvien tulkintaa tukevia tausta-aineistoja (mm. Google Earth, kaupunkikartat). Aineistot on arvioitu Sykessä keväällä 2018 ja linkki verifiointiprosessin raporttiin löytyy kohdasta Lisätietoja. Raportissa kerrotaan tarkemmin aineiston puutteista ja rajoitteista, jotka tulee ottaa huomioon aineistoa käytettäessä. Lisätietoa -kohdasta löytyy myös linkki EEA:n dokumenttiin, joissa kerrotaan aineiston tuotantoprosessista sekä luokittelusta.

data\copernicusland\localcomponent\LocalComponent2012.gdb