Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Kaatopaikat ja muut jätteen loppusijoituspaikat

Valtakunnallinen paikkatietoaineisto kaatopaikoista, jätealtaista, ym. vastaavista jätteen loppusijoituspaikoista. Aineisto on koottu hyvin pitkälti alueellisten ELY-keskusten ja kuntien ylläpitämään YLVA (ent. VAHTI)-tietojärjestelmään kirjattujen tietojen pohjalta, mutta myös muita tietolähteitä kuten Maaperän tilan tietojärjestelmää (MATTI) ja ELY-keskusten asiantuntijoita on tiedonkeruussa hyödynnetty. MATTI-tietojärjestelmä on tarkoitettu valtion ja kuntien käyttöön maaperän suojeluun, maaperän pilaantumiseen, pohjaveden suojeluun, vesistöjen suojeluun ja maankäytön suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä. YLVA-tietojärjestelmä on puolestaan tehty ensisijaisesti tukemaan ympäristönsuojelulain (527/2014) ja jätelain (646/2011) valvontaa. YLVA-tietojärjestelmässä hallitaan ja käsitellään sekä valtion että kuntien valvomien ympäristöluvanvaraisten, ilmoituksenvaraisten ja rekisteröintivelvollisten toimintojen tietoja. Kummassakin em. tietojärjestelmässä on kohteen/toiminnanharjoittajan/asiakkaan tunniste-, kuormitus- ym. tietojen ohella kirjattu yleensä myös kohteen sijaintitiedot. Paikkatietoaineiston tiedot on poimittu vuonna 2021 em. tietojärjestelmistä ja ne on muunnettu paikkatietoaineistoksi. Tiedot koskevat vuoden 2020 tilannetta.

Käyttötarkoitus: Jätealan seuranta, -tutkimus ja –suunnittelu, esimerkiksi jätteen loppusijoitusta koskevan infrastruktuurin kehittyminen, valtakunnalliset ja alueelliset jätesuunnitelmat ja –seurantaraportit, sekä erillistutkimukset. Myös muu seuranta, tutkimus ja suunnittelu.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/kaatopaikat.pdf

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {DC28438C-E41D-4C3C-B564-E553239D56EA}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2021-03-16
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2021-03-16
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi, kirsi.merilehto [at] syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Production and industrial facilities
GEMET-asiasana environmental protection
GEMET-asiasana waste dump
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Ympäristöhallinnon sisäinen käyttö.

Lähde: SYKE, ELY-keskukset

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 20000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Valtakunnallisen paikkatietoaineiston ylläpidosta vastaa SYKEn Kulutuksen ja tuotannon keskus/Jäte ja kiertotalousryhmä. Aineisto pohjautuu pääosin YLVA (ent.VAHTI)- ja MATTI- tietojärjestelmien tietoihin, joita ylläpidetään alueellisissa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa ja kunnissa. YLVA- ja MATTI- tietojärjestelmien ylläpito on jatkuvaa. Paikkatietoaineisto päivitetään joka toinen vuosi.