Jätedirektiivi (1004/2019/EY), raportointivuosi 2022, raportoitu vuonna 2024

Jätedirektiivi (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta ) edellyttää jäsenvaltioita raportoimaan jätetietoja tietyin määräajoin komissiolle. Raportointia varten on tehty komission päätös siitä mitä raportoinnin tulee ko. raportointikaudella sisältää (COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2019/1004 of 7 June 2019 laying down rules for the calculation, verification and reporting of data on waste in accordance with Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Implementing Decision C(2012) 2384 (notified under document C(2019) 4114). Ko. raportointijaksolla raportoidaan kierrätysasteiden saavuttaminen. *Raportit (tilastotiedot ja tilastointia koskeva laaturaportti) on toimitettu EY-komissiolle/Eurostatille eDAMIS-tietojärjestelmän kautta (ESTAT-SUPPORT-EDAMIS@ec.europa.eu; https://webgate.ec.europa.eu/edamis/).

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietojen vastuuhenkilö Heidi Pirtonen
Metatietojen vastuuhenkilön sähköposti jateraportoinnit[ät]syke.fi
Raportoinnin vastuutaho Heidi Pirtonen
Raportoinnin vastuutahon sähköposti jateraportoinnit[ät]syke.fi
Raportoinnin vastuutahon organisaatio Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Vastuutaho SYKEssä Kiertotalousratkaisut
Muut raportointiin osallistuvat SYKEn keskukset
  Raportoinnista vastaava ministeriö Ympäristöministeriö (YM)
  Muut raportointiin osallistuvat tahot Tilastokeskus (TK)
  EU-lainsäädäntö tai muu kansainvälinen sopimus https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D1004&from=EN
  Kansallinen lainsäädäntö https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120179
  Muu raportointivelvoitetta kuvaileva linkki https://rod.eionet.europa.eu/obligations/688
  Lisätietoja Jätedirektiiviraportoinneilla ei ole omia nettisivuja.
  Avainsanat INSPIRE-raportointi
  Avainsanat Inspire-teema
   Seuraava raportointiajankohta 30.6.2025