Dataset extent

Itämeren vesikasvillisuuden peittoala Suomessa ja Ruotsissa kesällä 2019/ Coverage of aquatic vegetation in Finland and Sweden in the Baltic Sea in summer 2019.

[FI] Suomen ympäristökeskuksen ja Tukholman yliopiston Blue Carbon Habitats*-hankkeessa tuotettiin vuonna 2021 Suomen rannikolta sekä Ruotsin kahdelta pilottialueelta vesikasvillisuuden peittokartta, jolla pyritiin kartoittamaan ruovikoiden levinneisyyttä. Aineiston arvo 1 osoittaa kasvillisuutta, arvo 0 vettä ja 127 tulkinnan ulkopuolisia alueita (ns. nodata).

Aineisto perustuu Sentinel-2-satellittisarjan MSI-instrumentin havaintoihin heinäkuulta 2019. Kasvillisuusindeksiä (NDVI) ja havaintoalkion etäisyys rannasta ovat ennustavat muuttujat, joilla kasvillisuuden peittoa (ruovikot, kaislikot, makrofyyttinen vesikasvillisuus) arvioidaan. Satelliittiaineistoilta tulkinta tehdään 10 m erotuskyvyllä ja kohdistuen vain Itämeren rantavyöhykkeeseen. Aineiston pienin kartoitettu yksikkö koostuu viidestä havaintoalkiosta ja on siten viiden aarin kokoinen.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0). Aineisto perustuu S2 Global Mosaic -palvelusta ladattuihin kuukausittaisiin reflektanssiarvoihin Sentinel-2:n kanavilta 4 ja 8.

Hankkeen koko nimi oli: "Blue Carbon Habitats – a comprehensive mapping of Nordic salt marshes for estimating Blue Carbon storage potential – a pilot study", ja sen rahoitti pohjoismainen ministerineuvosto.


[EN] In 2021, the Blue Carbon Habitats* project of the Finnish Environment Institute and Stockholm University produced a land cover map of aquatic vegetation of the Finnish coast and two pilot areas in Sweden, with the aim of mapping the distribution of reed belts. The value 1 in the layer indicates vegetation, the value 0 water and 127 areas excluded from the interpretation (so-called nodata areas).

The data are based on observations from the Sentinel-2 satellite series MSI instrument from July 2019. The vegetation index (NDVI) and the distance of the observation cell from the shore are predictor variables used to estimate cover of aquatic vegetation (reeds, sedges, rushes, macrophytic aquatic vegetation). From the satellite data, the interpretation is made with a resolution of 10 m and only applies to the coastal zone of the Baltic Sea. The Mininum Mapped Unit (MMU) of the data consists of five observation cells and is thus the size of five ares.

The dataset is part of Syke's open data policy (CC BY 4.0). The data is based on monthly reflectance values from Sentinel-2 bands 4 and 8 downloaded from S2 Global Mosaic.

The full name of the project was: 'Blue Carbon Habitats - a comprehensive mapping of Nordic salt Marshes for estimating Blue Carbon storage potential - a pilot study,' and it was funded by the Nordic Council of Ministers.


WMS-palvelin / WMS service endpoint: https://geoserver2.ymparisto.fi/geoserver/eo/wms

WMS-taso / WMS layer: BLUECARBON_VEGETATION_FINSWEDEMO


Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {BCAB0176-F959-464E-B709-E168FE8CA74F}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus / Finnish Environment Institute (Syke)
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto eotuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2023-05-19
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2021-11-16
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi creation
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2021-11-17
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus / Finnish Environment Institute (Syke)
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto eotuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Environmental monitoring facilities
INSPIRE-teema Sea regions
GEMET-asiasana remote sensing
GEMET-asiasana earth observation
GEMET-asiasana satellite image
GEMET-asiasana coastal water
GEMET-asiasana ecological assessment
GEMET-asiasana ecological status
GEMET-asiasana eutrophication
GEMET-asiasana monitoring
GEMET-asiasana reed
Resurssityyppi Satelliittihavaintotieto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat reed belts
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat FEO
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston/järjestelmän kieli eng
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Aineiston/järjestelmän aiheluokka oceans
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku None
Ajallisen kattavuuden loppu None
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

[FI] Aineisto on ainutkertainen koeaineisto, joka on tuotettu päättyneen hankkeen tarpeisiin. Sitä ei enää ylläpidetä aktiivisesti.

[EN] This is a unique test dataset produced for the needs of a completed project. It is no longer actively maintained.