Dataset extent

Itämeren päivittäinen sameusaineisto (Envisat MERIS) 2003–2011 / Daily turbidity of the Baltic Sea (Envisat MERIS) 2003–2011

[FI] Satelliittikuvilta seurataan Itämeren veden sameutta jäättömiltä ja pilvettömiltä alueilta huhtikuusta lokakuuhun.

Veden sameus koostuu vedessä olevista pienistä hiukkasista (kasviplankton, mineraalit tai kuollut orgaaninen aines). Sameuden määrä on laskettu Envisat MERIS (Medium Resolution Imaging Spectrometer) -instrumentin 3rd Reprocessing -datasta käyttäen C2R (Case 2 Regional) -vedenlaatuprosessoria. Aineisto koostuu vuosien 2003-2011 päivittäisistä havainnoista. Aineiston maastoerotuskyky on 300 metriä.

EO-rajapinnalla ja TARKKA-palvelussa on vuoden 2011 aineisto. Koko aineisto alueellisina tilastoina löytyy STATUS-palvelusta.

Aineiston käyttötarkoitus: Itämeren vedenlaadun seuranta.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).


[EN] Satellite remote sensing is used to monitor turbidity of surface water in the Baltic Sea during the open water season from April to October. Areas covered by ice or cloud are excluded from the data.

Turbidity represents the clarity of the water. Turbidity is caused by phytoplankton, minerals or dead organic matter in water. A daily turbidity product have been calculated using Envisat MERIS (Medium Resolution Imaging Spectrometer) 3rd Reprocessing data. Satellite data have been processed to turbidity values using C2R (Case 2 Regional) algorithm. The dataset covers years 2003-2011. The spatial resolution is 300 meters.

Data for year 2011 is available in Syke's WMS service and in TARKKA service. The whole dataset as areal statistics is in STATUS service.

Purpose of use: Monitoring of water quality in the Baltic Sea.


WMS-palvelin / WMS service endpoint: https://geoserver2.ymparisto.fi/geoserver/eo/wms

WMS-taso / WMS layer: MER_FSG_L3_rp2017_turb


Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {5241F4C8-1F05-4AF0-9A0C-677EBA6BD4A6}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus / Finnish Environment Institute (Syke)
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto eotuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2024-01-12
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:4326
Palvelun päivämäärä 2017-06-26
Palvelun päivämäärän tyyppi revision
Palvelun yksilöivä tunnus
Palvelusta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus / Finnish Environment Institute (Syke)
Palvelusta vastaavan organisaation yhteystieto eotuki@syke.fi
Palvelusta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Sea regions
GEMET-asiasana remote sensing
GEMET-asiasana earth observation
GEMET-asiasana satellite image
GEMET-asiasana coastal water
GEMET-asiasana sea water
GEMET-asiasana surface water
GEMET-asiasana water body
GEMET-asiasana Water Framework Directive
GEMET-asiasana water quality
GEMET-asiasana turbidity
GEMET-asiasana ecological assessment
GEMET-asiasana ecological status
GEMET-asiasana monitoring
GEMET-asiasana eutrophication
Resurssityyppi Satelliittihavaintotieto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat status assessment
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat TARKKA
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat STATUS
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

[FI] Syke on mainittava lähteenä, jos tuotteita käytetään julkaisuissa tai esityksissä tai saatetaan muulla tavoin yleisön saataviin.

Envisat MERIS -aineistoihin perustuva sameus: "Syke-aineisto, alkuperäinen data Euroopan avaruusjärjestö (vuosi)"

Lisätietoja


[EN] Syke must be cited as a source if the products are used in publications or performances or otherwise made available to the public.

Turbidity based on Envisat MERIS data: "Syke data, original data provided by the European Space Agency (year)

More info

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston/järjestelmän kieli eng
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Aineiston/järjestelmän aiheluokka oceans
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2003-04-06
Ajallisen kattavuuden loppu 2011-10-31
Palvelun historiatiedot

[FI] Kaukokartoitusseurantojen tuloksena syntynyt vuosien 2003–2011 havainnoista koostuva päivittäinen sameusaineisto.

Prosessointihistoria: Sameus on tulkittu Envisat MERIS-satelliitti-instrumentin 3rd Reprocessing aineistoilta. Alkuperäinen satelliittidata on ladattu Euroopan avaruusjärjestön (ESA) latauspalveluista. Sykessä niistä on laskettu sameustulkinnat käyttäen C2R (Case 2 Regional) -vedenlaatuprosessoria.

[EN] Turbidity data from years 2003–2011 for the Baltic Sea.

Processing history: The Envisat MERIS 3rd Reprocessing data have been received from ESA service. The dataset has been processed to turbidity values in Syke using the C2R algorithm (Case 2 Regional), which includes atmospheric correction. A quality check have been performed for every daily image.