Dataset extent

Itämeren ja Suomen järvien päivittäinen pintalämpötila-aineisto (Sentinel-3 SLSTR) 2017– / Daily surface temperature of the Baltic Sea and Finnish lakes (Sentinel-3 SLSTR) 2017–

[FI] Satelliittikuvilta seurataan Itämeren ja Suomen suurimpien järvien (79kpl) pintalämpötilaa jäättömiltä ja pilvettömiltä alueilta. Aineisto kattaa myös lähialueiden järviä, muun muassa Laatokan ja Peipsin.

Pintalämpötila on laskettu EUn Copernicus-ohjelman Sentinel-3 satelliittisarjan SLSTR-instrumentin (Sea and Land Surface Temperature Radiometer) aineistoista. Lämpötila on laskettu kahden termisen aallonpituusalueen havaintojen avulla käyttäen ns. Split Window-menetelmää. Pilvet tunnistetaan ja pilviset alueet poistetaan SLSTR LB1-aineiston pilventunnistustasojen sekä manuaalisen tarkastuksen avulla. Pintalämpötilahavainnot tehdään yöaikaan, jolloin ne vastaavat hyvin asemahavaintoja lähellä pintakerrosta. Kuvien maastoerotuskyky on noin 1x1 km.

Aineisto koostuu vuodesta 2017 alkaen tehdyistä päivittäisistä tulkinnoista. Vuodesta 2019 lähtien aineistoa on tuotettu ympäri vuoden jää- ja pilvitilanteen salliessa. Aineistossa on mukana ne päivät, joilta on saatavilla virheetöntä satelliittidataa.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

Käyttötarkoitus: Itämeren ja Suomen järvien pintalämpötilan seuranta.


[EN] Satellite observations are used to monitor the sea surface temperature (SST) in the Baltic Sea. Sea surface temperature dataset covers daily the non-cloudy ice-free sea areas and many of the largest lakes in Finland (79 lakes).

The dataset is based on the observations by Copernicus programme Sentinel-3 satellite series SLSTR ( Sea and Land Surface Temperature Radiometer) ) instrument. Finnish Environment Institute (Syke) has produced the dataset by using Split Window method and removed the areas covered by clouds. Clouds are identified by a combination of the basic and probabilistic cloud screening flags in the SLSTR L1B product. The spatial (ground) resolution is ~1 km x 1 km.

The dataset covers years from 2017 on and annually mainly the period from April to October. From 2019 on, the dataset covers annually all non-cloudy and ice-free observations throughout the year.


WMS-palvelin / WMS service endpoint: https://geoserver2.ymparisto.fi/geoserver/eo/wms

WMS-taso / WMS layer: EO_SST


Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {8EAB0767-CE3D-41E6-8791-EC11B1B00911}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus / Finnish Environment Institute (Syke)
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto eotuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2024-01-12
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:4326
Palvelun päivämäärä 2017-05-01
Palvelun päivämäärän tyyppi publication
Palvelun yksilöivä tunnus
Palvelusta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus / Finnish Environment Institute (Syke)
Palvelusta vastaavan organisaation yhteystieto eotuki@syke.fi
Palvelusta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Sea regions
GEMET-asiasana remote sensing
GEMET-asiasana earth observation
GEMET-asiasana satellite image
GEMET-asiasana coastal water
GEMET-asiasana freshwater
GEMET-asiasana inland water
GEMET-asiasana sea water
GEMET-asiasana surface water
GEMET-asiasana water body
GEMET-asiasana Water Framework Directive
GEMET-asiasana water quality
GEMET-asiasana temperature
Resurssityyppi Satelliittihavaintotieto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat TARKKA
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat STATUS
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat status assessment
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat Meriopas
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat Seaguide
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen

[FI] Syke on mainittava lähteenä, jos tuotteita käytetään julkaisuissa tai esityksissä tai saatetaan muulla tavoin yleisön saataviin.

Sentinel-3-aineistoihin perustuva pintalämpötila: "Syke-aineisto, sisältää muokattua Copernicus-dataa (vuosi)"

Lisätietoja

[EN] Syke must be cited as a source if the products are used in publications or performances or otherwise made available to the public.

Surface temperature based on Sentinel-3 data: "Syke data, contains modified Copernicus data (year)"

More info

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston/järjestelmän kieli eng
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Aineiston/järjestelmän aiheluokka inlandWaters
Aineiston/järjestelmän aiheluokka oceans
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2017-05-01
Ajallisen kattavuuden loppu now
Palvelun historiatiedot

Kaukokartoitusseurantojen tuloksena syntynyt pintalämpötilatulkinta, joka pohjautuu Sentinel-3 SLSTR -satelliittikuviin. Vuodesta 2017 eteenpäin koostuva päivittäinen pintalämpötila-aineisto.

Prosessointihistoria: Pintalämpötilat on tulkittu Sentinel-3 SLSTR-satelliitti-instrumentin aineistoilta. Alkuperäinen satelliittidata on ladattu Euroopan avaruusjärjestön (ESA) latauspalveluista. Sykessä niistä on laskettu lämpötilatulkinnat.