Dataset extent

Itämeren ja Suomen järvien päivittäinen pintalämpötila-aineisto (NOAA-AVHRR) 2004–2016 / Daily surface temperature of the Baltic Sea and Finnish lakes (NOAA-AVHRR) 2004–2016

[FI] Satelliittikuvilta seurataan Itämeren ja Suomen suurimpien järvien pintalämpötilaa jäättömiltä ja pilvettömiltä alueilta.

Pintalämpötila on laskettu NOAA-AVHRR (National Oceanic and Atmospheric Administration - Advanced Very High Resolution Radiometer) -instrumentin aineistoista. Lämpötila on laskettu kahden termisen aallonpituusalueen havaintojen avulla käyttäen ns. Split Window -menetelmää. Kuvien maastoerotuskyky on noin 1x1 km.

Aineisto koostuu vuosilta 2004-2016 tehdyistä päivittäisistä tulkinnoista. Aineisto kattaa vuosittain ajanjakson huhti-lokakuu. Lisäksi mukana on yksittäisiä maaliskuun ja marraskuun havaintoja.

Pintalämpötilahavainnot tehdään yöaikaan, jolloin ne vastaavat hyvin asemahavaintoja lähellä pintakerrosta. Aineistossa on mukana ne päivät, joilta on saatavilla virheetöntä satelliittidataa.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

Käyttötarkoitus: Itämeren ja Suomen järvien pintalämpötilan seuranta.


[EN] Satellite observations are used to monitor the sea surface temperature (SST) in the Baltic Sea. Sea surface temperature dataset covers daily the non-cloudy ice-free sea areas and many of the largest lakes in Finland.

Sea surface temperature dataset covers daily the non-cloudy areas. The dataset is based on the observations by NOAA-AVHRR (National Oceanic and Atmospheric Administration - Advanced Very High Resolution Radiometer) instrument night-time observations. Finnish Environment Institute (Syke) has produced the dataset by using Split Window method and removed the areas covered by clouds. The spatial (ground) resolution is ~1 km x 1 km.

The dataset covers years from 2004 to 2016 and annually mainly the period from April to October.


WMS-palvelin / WMS service endpoint: https://geoserver2.ymparisto.fi/geoserver/eo/wms

WMS-taso / WMS layer: EO_SST


Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {A22C09A5-3419-479F-A5B7-56EE6CDA324D}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus / Finnish Environment Institute (Syke)
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto eotuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2024-01-12
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:4326
Palvelun päivämäärä 2017-05-01
Palvelun päivämäärän tyyppi publication
Palvelun yksilöivä tunnus
Palvelusta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus / Finnish Environment Institute (Syke)
Palvelusta vastaavan organisaation yhteystieto eotuki@syke.fi
Palvelusta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Sea regions
GEMET-asiasana remote sensing
GEMET-asiasana earth observation
GEMET-asiasana satellite image
GEMET-asiasana coastal water
GEMET-asiasana freshwater
GEMET-asiasana inland water
GEMET-asiasana sea water
GEMET-asiasana surface water
GEMET-asiasana Water Framework Directive
GEMET-asiasana water body
GEMET-asiasana water quality
GEMET-asiasana temperature
INSPIRE-tietotuotteen alueellinen kattavuus European
Resurssityyppi Satelliittihavaintotieto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat TARKKA
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat STATUS
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen

[FI] Syke on mainittava lähteenä, jos tuotteita käytetään julkaisuissa tai esityksissä tai saatetaan muulla tavoin yleisön saataviin.

NOAA AVHRR -aineistoihin perustuva pintalämpötila: "Syke-aineisto, alkuperäinen data NOAA AVHRR (vuosi)

Lisätietoja


[EN] Syke must be cited as a source if the products are used in publications or performances or otherwise made available to the public.

Surface temperature based on NOAA AVHRR data: "Syke data, original data NOAA AVHRR (year)"

More info

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Aineiston/järjestelmän aiheluokka inlandWaters
Aineiston/järjestelmän aiheluokka oceans
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2004-05-09
Ajallisen kattavuuden loppu 2016-10-07
Palvelun historiatiedot

[FI] Kaukokartoitusseurantojen tuloksena syntynyt pintalämpötilatulkinta, joka pohjautuu NOAA-AVHRR -satelliittikuviin. Vuosista 2004-2016 koostuva päivittäinen pintalämpötila-aineisto.

Prosessointihistoria: Pintalämpötilat on tulkittu NOAA/AVHRR -satelliitti-instrumentin aineistoilta. Alkuperäinen satelliittidata on Ilmatieteenlaitoksen vastaanottamaa. Sykessä niistä on laskettu lämpötilatulkinnat.


[EN] Surface temperature interpretation resulting from remote sensing observations based on NOAA-AVHRR satellite images. Daily surface temperature data consisting of years 2004-2016.

Processing History: Surface temperatures have been interpreted from NOAA / AVHRR satellite instrument data. The original satellite has been received by the Finnish Meteorological Institute. Temperature interpretations have been calculated in Syke.