Dataset extent

Helmi-elinympäristöohjelman toimenpidekohteet

Aineisto sisältää Helmi-elinympäristöohjelmassa toteutuneet ennallistamis-, luonnonhoito-, kunnostus- ja suojelukohteet niin valtion kuin yksityisessä omistuksessa olevilla alueilla.

Aineisto sisältää vain toteutuneita kohteita. Kohteista on ilmoitettu paikkatietona sijainti joko viitteellisenä tai laskennallisena pisteenä tai polygonina. Ominaisuustietoina kohteista on tieto Helmi-periaatepäätöksen mukaisesta toimenpiteestä, kohteen pinta-alasta, tietolähteestä sekä toteutusvuodesta. Jatkuvan hoidon kohteista on ilmoitettu myös viimeisin hoitovuosi.

Aineisto on toistaiseksi vain viranomaiskäytössä ja siihen lisätään vuosittain uudet toteutuneet toimenpiteet.

Helmi-elinympäristöohjelman toimenpidekohteet -aineisto koostuu kolmesta aineistotasosta: pistemäisistä Helmi-keskittymistä, aluemaisista Helmi-toimenpidekohteista ja pistemäisistä Helmi-toimenpidekohteista.

Aineiston attribuuttikenttien selitykset: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/helmitoimenpidekohteet.pdf

Aineiston lähdeorganisaatiot ovat ELY-keskukset, Metsähallitus, Suomen metsäkeskus, Suomen riistakeskus, Metsästäjäliitto ja BirdLife Suomi. Aineisto on koostettu Suomen ympäristökeskuksessa ja siitä vastaa Ympäristöministeriö.

Lisätietoa: https://www.ymparisto.fi/fi/luonto-vesistot-ja-meri/luonnon-monimuotoisuus/suojelu-ja-tutkimusohjelmat/helmi-ohjelma

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {A80378FE-F6BB-4C09-B3B8-FF85F9A80BEC}
Metatiedon pääasiallinen kieli eng
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2024-03-13
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2024-03-12
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
INSPIRE-teema Protected sites
GEMET-asiasana restoration
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Ympäristöministeriö Tiedon lähdeorganisaatiot (ELY-keskukset, Metsähallitus, Suomen metsäkeskus, Suomen riistakeskus, Metsästäjäliitto ja BirdLife Suomi)

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the confidentiality of personal data and/or files relating to a natural person where that person has not consented to the disclosure of the information to the public, where such confidentiality is provided for by national or Community law.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku None
Ajallisen kattavuuden loppu None
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Aineisto on koottu Suomen ympäristökeskuksessa Metsähallituksen, Suomen metsäkeskuksen, Suomen riistakeskuksen sekä Metsästäjäliiton&BirdLifen toimittamista tiedoista. Metsähallitukselta saatuja tietoja ovat tietojärjestelmiin tallentaneet ELY-keskukset, Metsähallitus Luontopalvelut, Metsähallitus Eräpalvelut ja Metsähallitus Metsätalous Oy. Lisäksi Suomen ympäristökeskuksessa aineistoon on lisätty ns. Helmi-keskittymien (7 kpl) viitteelliset sijaintipisteet.

Tietojen laadussa on puutteita johtuen erilaisista lähdejärjestelmistä ja tallennuskäytännöistä. Laatupuutteet voivat olla esimerkiksi: puuttuvia kohteita (ei jostain syystä tallennettu), virheellisiä tallennuksia (väärä sijainti, virheelliset tai puutteelliset ominaisuustiedot) samankaltaisten kohteiden päällekkäisyyttä.