Dataset extent

Hätäkeskukset

Hätäkeskuslaitoksen toimialueena on koko Manner-Suomi. Manner-Suomessa on kuusi hätäkeskusta, joilla on ensisijaiset toiminta-alueensa. Aineisto sisältää kunkin hätäkeskuksen ensisijaisen toiminta-alueen.

Käyttötarkoitus: Öljyvahinkojen torjuntaan osallistuvien viranomaisten käyttöön

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {622FD68A-4CF6-4988-B437-6ADE60F3DA9A}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto boris@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-06-09
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2015-02-05
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto boris@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Administrative units
INSPIRE-teema Human health and safety
INSPIRE-teema Utility and governmental services
GEMET-asiasana administrative boundary
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Vain viranomaistehtäviin. Aineiston luovuttaminen kolmannelle osapuolelle kielletty ilman tiedontuottajan lupaa.

© Syke

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the confidentiality of the proceedings of public authorities, where such confidentiality is provided for by law.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 1000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka boundaries
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Hätäkeskustoiminnasta annetun lain (692/2010) mukaan hätäkeskuslaitoksen virka-alueena on koko maa Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Aineiston alueet on muodostettu kumotun hätäkeskusalueista annetun valtioneuvoston päätöksen (36/2010) perusteella, sillä nykyisten hätäkeskusten ensisijaiset toiminta-alueet vastaavat aiempia hätäkeskusalueita. Hätäkeskusten toiminta-alueet eivät siten ole ehdottomia ja tarkasti määrättyjä alueita. Aineisto ei sisällä Ahvenanmaan tietoja.