Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Erityislaeilla suojellut rakennusperintökohteet

Erityislaeilla suojellut rakennusperintökohteet -aineisto sisältää voimassa olevat suojelukohteet ja -rakennukset, jotka on suojeltu seuraavilla erityislaeilla: Asetus valtion omistamien rakennusten suojelusta 14.6.1985/480, Kirkkolaki (1054/1993), Laki ortodoksista kirkoista (985/2006), Laki rakennusperinnön suojelemisesta (498/2010) tai Rakennussuojelulaki (60/1985).

Asetuksella suojeltujen kohteiden aineistoa ylläpidetään ELY-keskusten toimesta osana kuntakaavoituksen ja kulttuuriympäristön paikkatietoja (GISALU). Asetussuojeltujen GISALU-aineiston pohjana on aiemmin Museoviraston ylläpitämä paikkatietoaineisto. Kirkkolailla ja lailla ortodoksisesta kirkosta suojellut kohteet tuotetaan aineistoksi Museovirastossa. Kirkkolailla suojelluista kirkoista vastaava organisaatio on Kirkkohallitus. Lailla ortodoksisesta kirkosta suojelluista kirkoista vastaava organisaatio on Kirkollishallitus.

Rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain tai sitä edeltävän Rakennussuojelulain mukaisesti tehdyt suojelupäätökset pohjautuvat valtion aluehallinnon päätöksiin, jotka on vahvistettu ympäristöministeriössä. Aineisto on osa ELY-keskusten tuottamia kuntakaavoituksen ja kulttuuriympäristön paikkatietoja (GISALU). Aineisto koostetaan Suomen ympäristökeskuksessa. Kaavoituksella suojellut kohteet ja alueet eivät sisälly aineistoon.

Aineistosta on julkaistu INSPIRE-tietotuote.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {8172AF18-00FA-44AF-89BC-CBAA3E8EBFE8}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2022-04-07
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3035
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2018-05-29
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2021-03-15
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus http://paikkatiedot.fi/so/1002203/ps/ProtectedSites
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Protected sites
GEMET-asiasana environmental protection
INSPIRE-tietotuotteen alueellinen kattavuus National
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat INSPIRE-tietotuote
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat Suojellut alueet
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Kayttolupa_ja_vastuut

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 2000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Rakennusperinnön säilyttämiseksi voidaan suojella rakennuksia, rakennelmia, rakennusryhmiä tai rakennettuja alueita, joilla on merkitystä rakennushistorian, rakennustaiteen, rakennustekniikan, erityisten ympäristöarvojen tai rakennuksen käytön tai siihen liittyvien tapahtumien kannalta.

Aineisto sisältää Asetuksella 480/85, Kirkkolailla (1054/1993), Lailla ortodoksisesta kirkosta (985/2006), Lailla rakennusperinnön suojelemisesta (498/2010) ja sitä edeltäneellä Rakennussuojelulailla (60/1985) suojellut kohteet sekä niihin kuuluvat alueet, rakennukset ja rakennelmat. INSPIRE-tietotuotteen aineistoon on koottu alun perin erillisinä aineistoina olleet kokonaisuudet. Nämä kokonaisuudet on paikannettu ja tallennettu eri aikoina. Aineisto tuotetaan useimmissa tapauksissa suojeluprosessiin liittyvien asiakirjojen ja liitekarttojen perusteella. Aineisto päivittyy puolivuosittain, lukuun ottamatta Museoviraston ylläpitämää kirkolliskohteiden aineistoa, joka päivitetään kerran vuodessa keväällä.

Asetussuojeltujen kohteiden paikkatietoaineiston ylläpito siirtyi syksyllä 2021 Museovirastolta ympäristöhallinnolle. Aineiston ja ylläpitovastuun siirron yhteydessä luotiin aineistolle uusi tietomalli ja täydennettiin aineistoon puuttuvia kohteita. Asetussuojellut kohteet ovat osa Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämää GISALU-tietojärjestelmää ja aineistoa ylläpidetään Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) ympäristövastuualueilla. ELY-keskuksissa ylläpidettävän aineiston pohjana on aiemmin Museovirastossa tuotettu ja ylläpidetty paikkatietoaineisto.

Kirkkolailla ja lailla ortodoksisesta kirkosta suojellut kohteet tuotetaan aineistoksi Museovirastossa. Kirkkolailla suojelluista kirkoista vastaava organisaatio on Kirkkohallitus. Lailla ortodoksisesta kirkosta suojelluista kirkoista vastaava organisaatio on Kirkollishallitus. Kirkkolailla ja Lailla ortodoksisesta kirkosta suojelluista kohteista mukana ovat suojellut kirkkorakennukset. Kohteisiin liittyvät mahdolliset muut rakennukset, kuten tapulit tai hautakappelit, eivät välttämättä sisälly aineistoon kattavasti. Kohteiden paikannus on tehty peruskartalle.

Lailla rakennusperinnön suojelemisesta suojeltujen kohteiden osalta aineisto pohjautuu valtion aluehallinnon päätöksiin. Rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain mukaisen rakennussuojeluasian ratkaisee Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Aiemmin päättävä viranomainen on ollut alueellinen ympäristökeskus ja lääninhallitus. Myönteiset suojelupäätökset vahvistaa ympäristöministeriö, aiemmin valtioneuvosto. Aineisto on Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ympäristövastuualueiden tuottamaa.