Dataset extent

Droonilla tuotetut ympäristönsuojeluaiheiset kuva-aineistot Pohjois-Savossa

Tietojoukko sisältää miehittämättömillä ilma-aluksilla eli drooneilla tuotettua kuva-aineistoa Pohjois-Savon maakunnan alueelta. Aineisto on pääosin Pohjois-Savon ELY-keskuksen itse tuottamaa, mutta jotkut kartoituslennot jälkiprosessointeineen on tilattu ulkopuoliselta taholta.

Tietojoukko koostuu fotogrammetrisesti mallinnetuista ortomosaiikeista, digitaalisista pintamalleista ja pistepilvistä. Lähtöaineistona fotogrammetriseen mallintamiseen toimivat kartoituslennoissa otetut valokuvat.

Aineistojen käyttämistä varten ympäristöhallinnon Citrix QGIS-ohjelmaan on tuotettu Drone-lisäosa (plug-in), jota käytetään ortomosaiikkien julkaisemiseen rajapintatekniikalla ja yksittäistä kartoituslentoa koskevien kuvailutietojen (mm. kuvausajankohta, kuvaaja, käytetty ilma-alus, kamera) kirjaamiseen. Samaa lisäosaa käytetään myös rajapintojen tuomiseksi Citrix QGIS:n sisällysluetteloon ja karttanäkymään. Drone-lisäosa mahdollistaa kartoituslentojen luetteloinnin.

Ympäristönsuojeluaiheinen tietojoukko koostuu yksittäisistä kartoituslennoista kaatopaikoilta, läjitysalueilta ja teollisuuslaitoksilta, joiden pintamalleista on tehty tilavuuslaskelmia.

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {F55D0CDB-02F6-461F-8F43-4F8491EA96AA}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto juho-ville.marttila@ely-keskus.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2023-02-02
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3857
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:32635
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2022-12-16
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto juho-ville.marttila@ely-keskus.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
INSPIRE-teema Orthoimagery
INSPIRE-teema Energy resources
INSPIRE-teema Mineral resources
INSPIRE-teema Production and industrial facilities
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat ympäristönsuojelu
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat drone
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat drooni
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat RPAS
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat UAS
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat UAV
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat Pohjois-Savo
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat North Savo
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineistoa saa käyttää ympäristöhallinnon sisällä. Aineiston luovuttaminen kolmannella osapuolelle on kielletty ilman tiedontuottajan lupaa. Tällaisissa tapauksissa lupaa voi tiedustella sähköpostitse.

Lähde: Pohjois-Savon ELY-keskus

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka structure
Aineiston/järjestelmän aiheluokka health
Aineiston/järjestelmän aiheluokka imageryBaseMapsEarthCover
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2016-09-13
Ajallisen kattavuuden loppu now
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Yksittäisen kartoituslennon kuvailutiedot ovat katsottavissa Citrix QGIS Drone-lisäosalla (mm. kuvausajankohta, kuvaaja, käytetty ilma-alus, kamera, kartoituslennon toteuttamiseen ja fotogrammetriseen mallintamiseen käytetyt ohjelmat).