Dataset extent

Droonilla tuotetut ympäristönsuojeluaiheiset kuva-aineistot Pohjois-Karjalassa

Tietojoukko sisältää miehittämättömillä ilma-aluksilla eli drooneilla tuotettua kuva-aineistoa Pohjois-Karjalan maakunnan alueelta. Aineisto on pääosin Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen itse tuottamaa, mutta jotkut kartoituslennot jälkiprosessointeineen on tilattu ulkopuoliselta taholta.

Tietojoukko koostuu fotogrammetrisesti mallinnetuista ortomosaiikeista, digitaalisista pintamalleista ja pistepilvistä. Lähtöaineistona fotogrammetriseen mallintamiseen toimivat kartoituslennoissa otetut valokuvat.

Aineistojen käyttämistä varten ympäristöhallinnon Citrix QGIS-ohjelmaan on tuotettu Drone-lisäosa (plug-in), jota käytetään rasteri- ja pistepilvimuotoisten aineistojen rajapinnaksi julkaisemiseksi ja yksittäistä kartoituslentoa koskevien metatietojen (mm. kuvausajankohta, kuvaaja, käytetty ilma-alus, kamera) kirjaamiseen. Samaa lisäosaa käytetään myös rajapintojen tuomiseksi Citrix QGIS:n sisällysluetteloon ja karttanäkymään. Drone-lisäosa mahdollistaa aihepiiriin kuuluvien kartoituslentojen luetteloinnin.

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {AF5A1280-A662-4BF9-98E7-62ED3B02FDE1}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto mikko.pyykonen@ely-keskus.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2023-01-25
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:4326
Palvelun päivämäärä 2016-01-01
Palvelun päivämäärän tyyppi publication
Palvelun yksilöivä tunnus
Palvelusta vastaava organisaatio Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaavan organisaation yhteystieto mikko.pyykonen@ely-keskus.fi
Palvelusta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
INSPIRE-teema Orthoimagery
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat ympäristönsuojelu
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat drone
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat drooni
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat RPAS
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat UAV
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat Pohjois-Karjala
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat North Karelia
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineistoa saa käyttää ympäristöhallinnon sisällä. Aineiston luovuttaminen kolmannella osapuolelle on kielletty ilman tiedontuottajan lupaa. Tällaisissa tapauksissa lupaa voi tiedustella sähköpostitse.

Lähde: Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku None
Ajallisen kattavuuden loppu None
Palvelun historiatiedot

Yksittäisen kartoituslennon metatiedot ovat katsottavissa Citrix QGIS Drone-lisäosalla (mm. kuvausajankohta, kuvaaja, käytetty ilma-alus, kamera, kartoituslennon toteuttamiseen ja fotogrammetriseen mallintamiseen käytetyt ohjelmat).