Country Reports from YSI - Yksin osana elinkaarta -project

Fin: Tietoa yksinelävien asemasta ja erityisesti heihin kohdistetuista politiikkatoimista neljässä vertailumaassa: Hollanti, Tanska, Ruotsi, Norja. Maat muistuttavat väestön koon ja rakenteen sekä yhteiskuntamuodoltaan paljon Suomea, mutta eroavat esimerkiksi suhteessa asuntopolitiikkaan ja sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen. Vertailun tarkoituksena on tuottaa tietoa ja kehittämisideoita yksinasuvien tilanteen helpottamiseksi Suomessa.

Eng: Project produced information on the status of singles and, especially, policy works targeting them in four countries comparable to Finland: Netherlands, Denmark, Sweden and Norway. These countries resemble Finland in population size and structure as well as in form of society, but differ in housing policy and in organization of social and health services. Aim of the comparison was to produce information and development ideas for alleviating the status of singles in Finland.

Data ja resurssit

  • YSI-Country_reports.zipZIP

    Eng: Country reports from "YSI - Yksin osana elinkaarta" -project Fin: Maaraportit "YSI - Yksin osana elinkaarta" -hankkeesta.

  • YSI-Case_studies.zipZIP

    Eng: Case study reports from "YSI - Yksin osana elinkaarta" -project Fin: Tapaustutkimukset "YSI - Yksin osana elinkaarta" -hankkeesta.

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Lähde https://metasiirto.ymparisto.fi:8443/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7B2F4EED59-72F3-4EBB-89B1-325531333603%7D
Laatija Emma Terämä Suomen ympäristökeskus Syke
bbox-east-long 31.6372
bbox-north-lat 70.222
bbox-south-lat 51.0563
bbox-west-long 3.1672
doi NaN
guid {2F4EED59-72F3-4EBB-89B1-325531333603}
spatial_harvester true
topic_category society