Dataset extent

Biotooppikuviot

Biotooppikuviot-aineiston tuottaja on Metsähallitus. Biotooppikuviot-aineisto sisältää Metsähallituksen Sakti-järjestelmästä poimittuja kuviotietoja. Geometria on tallennettuna Biotooppikuviot-nimiseen file geodatabaseen SK_BTKUV kohdeluokkaan, johon liittyy erilliset taulut: SK_PENSAS, SK_PUUELAVO ja SK_PUULAHO. Taulujen tiedot voidaan yhdistää geometriaan SK_BTKUVID –kentän avulla. Kuvioaineisto on poimittu 04/2024.

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön / tehtävien tueksi.

Lisätietoja: https://www.metsa.fi/maat-ja-vedet/paikkatieto/suojelualueiden-biotooppikuviot/ https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Biotooppikuviot_koodit.xlsx https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Biotooppikuviot_muuttujat.xlsx

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {243B767E-F658-469A-AC4B-7F2137ED9EC3}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2024-05-13
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2024-05-14
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Metsähallitus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto etunimi.sukunimi@metsa.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli originator
INSPIRE-teema Protected sites
GEMET-asiasana nature protection
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Vain ympäristöhallinnon virastojen käyttöön/viranomaistehtäviin. Aineiston luovuttaminen kolmannelle osapuolelle kielletty ilman tiedontuottajan lupaa.

Lähde: Metsähallitus

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 20000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Biotooppikuviot-aineisto on tuotettu Metsähallituksessa. Aineisto on poimittu 04/2022 ja otettu Sykessä käyttöön sellaisenaan.