Dataset extent

AVOIMUUSINDEKSI MERENPOHJALLA (VELMU)

AVOIMUUSINDEKSI MERENPOHJALLA (VELMU)

Merenpohjan avoimuusindeksi on Velmu-ohjelman (Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma) tarkoituksiin tuotettu Suomen rasteriaineisto. Aineisto kuvaa pitkäaikaista, maantieteellisesti vaihtuvaa aallon vaikutusta pohjalla 20 metrin resoluutiolla. Rasteriaineisto on luokiteltu 7 luokkaan ja visualisoitu väriasteikolla vaaleansinisestä (suojainen) tummansiniseen (avoin). Luokittelematonta aineistoa voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta syke.velmudata@syke.fi


DEPTH ATTENUATED EXPOSURE (VELMU)

Depth exposure is a raster-format data, developed in Syke for the purposes of the Velmu programme (Finnish inventory programme for underwater marine diversity). Data describes long-term, geographically variable wave force at the seabed at a resolution of 20 meters. Data has been classified to eight classes and visualized in a colour scale from light blue (sheltered) to dark blue (exposed). Data requests can be sent to: syke.velmudata@syke.fi


HAVSBOTTNENS EXPONERINGSINDEX (VELMU)

Havsbottnens exponeringsindex har producerats i Syke för Velmu programmet (Inventeringsprogrammet för marin undervattensnatur). Modellen visar effekten av långvarig, geografiskt varierande vågaktivitet på havsbottnen i 20x20 meters noggrannhet. Modellen är indelad i 7 olika klasser och visualiserad med en färgskala som går från ljusblått (skyddad) till mörkblått (exponerad). Oklassificerat data kan efterhöras via mailadressen syke.velmudata@syke.fi

Luokittelu ja indeksiarvo/ Classification and index value / Klassificering och indexvärde:

1 = 0 - 1 200 2 = 1 201 - 4 000 3 = 4 001 - 5 000 4 = 5 001 - 10 000 5 = 10 001 - 30 000 6 = 30 001 - 100 000 7 = 100 001 - 2 000 000

Käyttötarkoitus: Ympäristöhallinnon käyttöön / tehtävien tueksi For the use / support of environmental administration För Miljöförvaltningens bruk/stöd

Lisätietoja / More information / Ytterligare information: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Beckby_etal_2008_GIS_modeling_of_wave_exposure_at_the_seabed.pdf

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {EB99F934-DCF8-4383-BD38-73B2DF3F0C72}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2024-01-23
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2015-09-01
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto syke.velmudata@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli originator
INSPIRE-teema Sea regions
GEMET-asiasana surface water
GEMET-asiasana marine environment
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat itämeri.fi
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat Merenpohjan ominaisuudet
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat Velmu
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineistoa voi tarkastella Velmu-karttapalvelussa tai rajapinnan kautta. The Data set is viewable in the Velmu map service or through the interface. Materialet kan granskas via Velmu-karttjänsten eller via gränssnittet.

©Syke

Lähde: Syke

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the protection of the environment to which such information relates, such as the location of rare species.

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 10000
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 4000000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Aineistoon on käytetty ns. Isaeuksen (https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01490410802053674) yksinkertaista aaltomallia, syvyystietoa sekä huomioitu aallon pyörimissuunta (kiihtyvyys) sekä aallon kuluminen pohjaan asti (aallon voima). Merenpohjan avoimuusindeksi kattaa koko Suomen merialueet ja aineisto on luokiteltu seitsemään luokkaan noudatellen EUNIS-luokittelua, jota on sovellettu huomioiden Suomen rannikon matalat alueet. Värityksenä on käytetty Isaeuksen raportissa käytettyä avoimuusindeksin väriskaalaa.


Depth-attenuated Wave Exposure Model (https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01490410802053674) is based on Simplified Wave Model and depth information. Depth-attenuated exposure covers the whole Finnish sea areas. Data has been classified to seven EUNIS-classes, where two additional classes have been added due to the sheltered and shallow sea areas of the Finnish coast. Visualization is based on the original SWM colour scale.


Till exponeringsindexen har använts Isaeus m.fl. enkla vågmodell (https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01490410802053674) och djupdata samt vågornas acceleration och sjunkande styrka. Exponeringsindexen täcker hela Finlands havsområde. Materialet är indelat i 7 klasser enligt EUNIS-klassificeringssystemet, modifierade så att de beaktar Finlands kusts grunda områden. Färgskalan är den samma som användes av Isaeus m.fl.