Dataset extent

Asianhallintajärjestelmä SykeVahva

Suomen ympäristökeskuksen asianhallintajärjestelmän tehtävänä on hoitaa asioiden ja niiden käsittelyvaiheiden hallinta, seuranta ja raportointi sekä asiakirjojen säilytys ja välitys.

Asianhallintajärjestelmä sisältää hallintodiaarin, jonka tarkoituksena on pitää hallinnassa virastojen virallinen kirjeenvaihto ja arkistointi.

Järjestelmä on otettu käyttöön 15.1.2021. Asianhallintajärjestelmän passiiviarkisto eArchive sisältää Syken kirjatut tiedot (hallintodiaari) vuodesta 1992.

Käyttötarkoitus: - Asioiden, käsittelyvaiheiden ja asiakirjojen tietojen ylläpito

  • Sähköinen asiakirja-arkisto

  • Asioiden valmistelun ja päätöksenteon apuväline

Data ja resurssit

Tässä tietojoukossa ei ole dataa

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {DBBDEECB-AB2A-4B01-B45B-DE809992F79F}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto mika.pekurinen@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2022-10-27
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2020-06-24
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2021-01-15
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto mika.pekurinen@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli owner
INSPIRE-teema Utility and governmental services
GEMET-asiasana administration
Resurssityyppi Muu järjestelmä tai aineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Järjestelmä sisältää julkista ja osittain salassa pidettävää tietoa. Järjestelmään ei viedä turvallisuusluokiteltuja asiakirjoja, arkaluonteisia henkilötietoja eikä henkilötunnuksia.

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the confidentiality of personal data and/or files relating to a natural person where that person has not consented to the disclosure of the information to the public, where such confidentiality is provided for by national or Community law.

Aineiston/järjestelmän tyyppi textTable
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka society
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 1992
Ajallisen kattavuuden loppu unknown
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Järjestelmä otettu käyttöön 15.1.2021. Edeltäneen Ahjo-asianhallintajärjestelmän tiedot 1992-2021 siirretty järjestelmän passiiviarkistoon.