Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Asemakaavoitus

Aineisto sisältää hyväksyttyjen ja valmisteilla olevien asema- ja ranta-asemakaavojen ulkorajat, vaiheasemakaavat, kokonaan maanalaiset asemakaavat, voimassa olevien rakennuslain aikaisten asemakaavojen ulkorajat sekä aikaisemman kaava-arkiston kaikista hyväksytyistä ja kumotuista asemakaavoista (alkuperäiset rajaukset). Aineisto sisältää kaavamuutoksista uusimman tilanteen siten, että päällekkäisiä alueita ei ole. Aineisto käsittää valtaosin v. 2000 voimaantulleen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia asioita, mutta osa on saatettu ratkaista sitä ennen voimassa olleen rakennuslain mukaan. Aineistossa voi olla puutteita johtuen mahdollisista digitointi- ja tulkintavirheistä. Lisäksi aineistoa käytettäessä on otettava huomioon, että sen alueellinen ja ajallinen kattavuus voi vaihdella eri ELY-keskusten välillä. Aineisto on osa ELY-keskusten tuottamia kuntakaavoituksen ja kulttuuriympäristön paikkatietoja (GISALU). Valmisteilla olevat asema- ja ranta-asemakaavat sekä alkuperäiset rajaukset ovat vain ELY-keskusten ja ympäristöhallinnon sisäisessä käytössä.

Ajallinen ja sijainnillinen kattavuus vaihtelee ELY-keskuksittain.

Aineisto on tarkoitettu tueksi maankäyttö- ja rakennuslain tehtävien suorittamiseen. Aineiston avulla eri osapuolet saavat palautetta alueidenkäytön suunnittelusta ja suunnittelujärjestelmän toimivuudesta.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/GISALU.pdf

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {31968F40-0083-413A-B474-A6D2DB081EDF}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto alu_tuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-10-12
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2012-01-24
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto alu_tuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli resourceProvider
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Land use
GEMET-asiasana land use
GEMET-asiasana land use plan
GEMET-asiasana land use planning
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineiston omistus- ja immateriaalioikeudet säilyvät ympäristöhallinnon viranomaisella ja käyttäjä saa aineistoon alla mainitun rinnakkaisen käyttöoikeuden. Käyttöoikeutta ei saa luovuttaa kolmannelle. Aineistoa saa käyttää seuraavalla tavalla: Aineistosta saa valmistaa kappaleita millä tahansa tekniikalla, kuten tulostaa sitä tai tallentaa sitä omiin tiedostoihin. Aineistoa saa saattaa yleisön saataviin millä tahansa tavalla. Aineistoa käytettäessä on aina mainittava tiedon lähteenä luovutetun aineiston mukana toimitettu tieto lähteestä sekä aineiston luovuttamisen ajankohta. Käyttöoikeus on voimassa toistaiseksi.

Lähde: SYKE, ELY-keskukset

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect intellectual property rights.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 2000
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka planningCadastre
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku unknown
Ajallisen kattavuuden loppu now
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Aineisto on Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskusten (ELY) ympäristövastuualueen tuottamaa. Aineistoa käytetään ELY-keskuksissa muun muassa erilaisissa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten tehtävien hoitamisessa. Aineisto on käytettävissä kokonaisuudessaan ELY-keskuksissa ja ympäristöhallinnossa paikkatietojärjestelmän kautta. Muille käyttäjille aineisto, lukuun ottamatta valmisteilla olevia asema- ja ranta-asemakaavoja sekä alkuperäisiä rajauksia, on katseltavissa rajatulla tietosisällöllä ympäristöhallinnon internet palveluissa. ELY-keskukset ovat vastuussa oman alueensa aineistojen tuottamisesta ja päivittämisestä GISALU-järjestelmän avulla. Aineisto tuotetaan ELY-keskuksissa kuntien ELY-keskuksille toimittamien asiakirjojen perusteella. ELY-keskukset digitoivat aineiston paikkatiedoksi GISALU-järjestelmään ArcGis-paikkatietojärjestelmää hyödyntäen. Kunnat myös toimittavat kaavarajauksia suoraan paikkatietona eri formaateissa ELY-keskuksille, joissa aineistot edelleen muunnetaan ja siirretään GISALU-järjestelmään. Kaavamuutoksista aineisto käsittää uusimman tilanteen siten, että päällekkäisiä alueita ei ole. Aineistossa voi olla puutteita johtuen mahdollisista digitointi- ja tulkintavirheistä. Lisäksi aineistoa käytettäessä on otettava huomioon, että sen alueellinen ja ajallinen kattavuus voi vaihdella eri ELY-keskusten välillä.