Dataset extent

ARA-rakennukset

Aineisto sisältää ARA:n käyttö- ja luovutusrajoitusten alaiset rakennukset sekä rajoituksista vapautuneet ja vapautetut rakennukset. Aineistossa ovat mukana vain valmiit rakennukset. Aineistosta on jätetty pois rakennukset, joiden käytössäolotilanne on rakennus- ja huoneistorekisterin mukaan ’purettu uudisrakentamisen vuoksi’ tai ’purettu muusta syystä’.

Aineistossa ei ole mukana välimalli- (hankelaji 391), takauslaina- (hankelaji 370) eikä osaomistushankkeita (hankelaji 325). Myös pelkästään hankintalainoitetut rakennukset puuttuvat. Jos rakennuksen käyttörajoitustiedot puuttuvat Arakire-rekisteristä, on se laskettu kuuluvaksi rajoitusten piiriin.

Aineiston sisältämät ominaisuustiedot on kuvattu Lisätietoja-kohdan liitedokumentissa.

Vuoden lopun tilanne.

Käyttötarkoitus: Asumisen suunnitteluun ja tutkimukseen.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/ARArakennukset.pdf

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {8C490ECF-C1F3-4288-A290-4900B05B6A2A}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto alu_tuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2023-08-21
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2023-05-30
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2022-06-06
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto alu_tuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli originator
INSPIRE-teema Buildings
GEMET-asiasana building
GEMET-asiasana land use
GEMET-asiasana dwelling
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Aineisto on käytettävissä Elinympäristön tietopalvelu Liiterissä viranomaisille, joilla on Liiteri-sopimus. Tietoja saa käyttää viranomaistehtävien hoitamiseen eikä niitä saa edelleen luovuttaa ilman Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen sekä Digi- ja väestötietoviraston lupaa. Aineistoa ei ole oikeutta ladata, mutta sitä voi käyttää kuvina painetuissa tai digimuotoisissa julkaisuissa. Muunlainen hyödyntäminen vaatii Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen sekä Digi- ja väestötietoviraston luvan.

Tietoja käytettäessä tulee ilmoittaa tietolähde: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 2020 & Väestötietojärjestelmä, Digi- ja väestötietovirasto 1/2021. Kuvallisissa esityksissä voidaan tietolähde ilmoittaa myös lyhenteitä käyttäen: ARA 2020 & VTJ/DVV 1/2021.

Saantirajoitteet

Public access to spatial data sets and services would adversely affect the confidentiality of personal data and/or files relating to a natural person where that person has not consented to the disclosure of the information to the public, where such confidentiality is provided for by national or Community law.

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka structure
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2020-12-31
Ajallisen kattavuuden loppu 2020-12-31
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Aineisto on muodostettu yhdistämällä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) rekistereistä (ARAKIRE, Lainatieto) saatua tietoa Väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietoihin (RHR). ARAn ja RHR:n tiedot rakennuksista voivat olla osittain ristiriitaisia. Lisätietoja-kohdan liitedokumentista ilmenee, kummasta lähteestä tiedot ovat peräisin.

Prosessointihistoria: Huomioitavaa: Vuodesta 2016 alkaen laskentaa on muutettu siten, että rajoituksista vapauttamispäätösten ehtojen pitää toteutua. Toisin sanoen vuokratalo on vapautettu vasta, kun kaikki lainat on maksettu takaisin. Laskentamuutos kasvattaa ARA-vuokra-asuntokantaa, mikä tulee huomioida vertailua eri vuosien välillä tehdessä. Lisäksi Turun ylioppilaskylän ARA-vuokratalokantaa on korjattu aineistossa. Kymmeniä rakennuksia on puuttunut datasta aikaisemmin RHR-virheiden vuoksi.

Vuodesta 2018 alkaen Asuntosäätiö-konsernin kanta on laskettu ryhmään asumisoikeusyhtiöt, kun se aikaisemmin on ollut omistajaryhmässä ’muut normaalivuokra-asuntoja omistavat yhteisöt’. Lisäksi Y-säätiön asunnot ovat kuuluneet aiemmissa tilastovuosissa omistajaryhmään 44. Vuoden 2018 datassa sen kanta on ryhmässä ’muut normaalivuokra-asuntoja omistavat yhteisöt’. Omistajaryhmäkuvausta muutettu kolmen ryhmän osalta: 10, VVO, on nyt nimeltään Kojamo. Omistajaryhmä 71, Espoon Kruunu, on nyt nimeltään Espoon Asunnot. Omistajaryhmä 44, "Asunnottomille ja pakolaisille as. omistava yht. (esim. Y-säätiö)" on päivitetty muotoon "Asunnottomille asuntoja omistavat yhteisöt", mikä kuvaa ryhmää paremmin.

Vuoden 2019 tilastosta lähtien rakennuksen omistaja on määritetty talokohtaisesti eikä enää rakennushankkeen lainansaajantiedon kautta, kuten vuosina 2000-2018. Näin voidaan kuvata monen rakennuksen hankkeiden yksittäisten talojen omistajamuutoksia. Tämä parantaa omistajadatan laatua paikkatiedossa ja tilastoissa.