Lietedirektiivin edellyttämä raportti

URL: https://ckan.ymparisto.fi/dataset/1c085f36-dc61-4ad6-baf1-dea7ce24392f/resource/c67452a2-0cdb-40be-994b-1170b6adb456/download/fi_sewage-sludge_2019_2021.pdf

Neuvoston direktiivi 86/278/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1986, ympäristön, erityisesti maaperän, suojelusta käytettäessä puhdistamolietettä maanviljelyssä, edellyttää jäsenvaltioita raportoimaan jätevedenpuhdistamolietteitä koskevia tietoja tietyin määräajoin komissiolle.

Tälle resurssille ei ole luotu vielä yhtään näkymää.

Lisätietoa

Kenttä Arvo
Viimeksi päivitetty 2. joulukuu, 2022
Luotu 2. joulukuu, 2022
Muoto application/pdf
Lisenssi Ei lisenssiä