Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Itämeren päivittäiset pintalämpötilat 2004-2016 / Sea surface temperature for the Baltic Sea 2004-2016

[FI] Satelliittikuvilta seurataan Itämeren ja Suomen suurimpien järvien pintalämpötilaa sulanveden aikaan, pääasiassa huhtikuusta lokakuulle.

Pintalämpötila on laskettu NOAA-AVHRR (National Oceanic and Atmospheric Administration - Advanced Very High Resolution Radiometer) -instrumentin aineistoista. Lämpötila on laskettu yöaikaan otetuista kuvista kahden aallonpituuskanavan avulla käyttäen ns. Split Window -menetelmää. Kuvien erotuskyky on noin 1x1 km. Aineisto koostuu vuosilta 2004-2016 tehdyistä päivittäisistä tulkinnoista. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

[EN] Satellite remote sensing is used to monitor the sea surface temperature in the Baltic Sea during the open water season from April to October. Sea surface temperature daily product is calculated in the Finnish Environment Institute (SYKE) by using NOAA-AVHRR (National Oceanic and Atmospheric Administration - Advanced Very High Resolution Radiometer) night-time satellite images and Split Window method. The resolution for the satellite images used is 1 km x 1 km. The dataset covers years from 2004 to 2016.

[FI] Vuodesta 2004 lähtien koostettu aineisto (huhti-lokakuu) Itämeren ja Suomen suurimpien järvien päivittäisistä pintalämpötilatulkinnoista.

Aineisto on koottu pilvettömien alueiden havainnoista. Aineistossa on mukana ne päivät, jotka ovat olleet riittävän pilvettömiä ja joilta on saatavilla virheetöntä satelliittidataa.

Käyttötarkoitus: Itämeren ja Suomen järvien pintalämpötilan seuranta.

Lisätietoja: https://wiki.tiimeri.fi/pages/viewpage.action?pageId=71734901

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {A22C09A5-3419-479F-A5B7-56EE6CDA324D}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto eotuki.syke@ymparisto.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-09-25
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:4326
Palvelun päivämäärä 2020-06-16
Palvelun päivämäärän tyyppi revision
Palvelun päivämäärä 2004-05-09
Palvelun päivämäärän tyyppi publication
Palvelun yksilöivä tunnus
Palvelusta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Palvelusta vastaavan organisaation yhteystieto eotuki.syke@ymparisto.fi
Palvelusta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Sea regions
GEMET-asiasana remote sensing
GEMET-asiasana earth observation
INSPIRE-tietotuotteen alueellinen kattavuus European
Resurssityyppi Satelliittihavaintotieto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen, lisätietoja: https://wiki.tiimeri.fi/pages/viewpage.action?pageId=70192865

Lähde: SYKE

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston/järjestelmän kieli fin
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Aineiston/järjestelmän aiheluokka inlandWaters
Aineiston/järjestelmän aiheluokka oceans
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2004-05-09
Ajallisen kattavuuden loppu 2016-10-07
Palvelun historiatiedot

Kaukokartoitusseurantojen tuloksena syntynyt pintalämpötilatulkinta, joka pohjautuu NOAA-AVHRR -satelliittikuviin. Vuosista 2004-2016 koostuva aineisto päivittäisistä pintalämpötilatulkinnoista.

Prosessointihistoria: Pintalämpötilat on tulkittu NOAA/AVHRR -satelliitti-instrumentin aineistoilta. Alkuperäinen satelliittidata on Ilmatieteenlaitoksen vastaanottamaa. SYKEssä niistä on laskettu lämpötilatulkinnat.