Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

LuTU2018 Tunturiluontotyyppien esiintymäaineistot uhanalaisuusarvioinnissa, Metsähallitus

Luontotyyppien uhanalaisuusarviointia (LuTU) 2018 varten koottiin esiintymäaineistoja yhteensä yli 150 luontotyypistä tai luontotyyppiyhdistelmästä. Aineisto on jaettu tiedostoihin luontotyyppien pääryhmien mukaan.

Kaikki tunturiluontotyyppien tunnetut esiintymät ovat tässä aineistossa: -Aluemaiset aineistot ovat tunturialueelta Metsähallituksen SAKTI-kuviotietojärjestelmästä. -Pistemäiset aineistot täydentävät edellistä aineistoa niillä tunturialueilla, joista SAKTI-kuviotietojärjestelmässä ei ole tietoja.

Aluemaiset ja pistemäiset aineistot muodostavat yhdessä pääosan tunturiluontotyyppien julkaistujen 10 km x 10 km -ruutukarttojen tausta-aineistosta. Aineistosta puuttuvat ruutukartoille asiantuntija-arvioina lisätyt esiintymät, joista ei ole ollut käytettävissä tarkkaa paikkatietoa. Luokitukset ovat tarkemmin erillisessä liitedokumentissa https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/TunturiluontotyyppienEsiintymäaineistotUhanalaisuusarvioinnissa2018.pdf Lisätietoja uhanalaisuusarvioinnista https://luontotyyppienuhanalaisuus.ymparisto.fi/lutu/#/

Täydennykset puuttuvista tunturikoivulehdoista, lapinvuokkokankaista, tunturiniityistä sekä kalkki-, serpentiini- ja kiisukallioista voi lähettää kuvauksineen tulevaa uhanalaisuusarviointia varten osoitteeseen luontotyyppienuhanalaisuus@syke.fi.

Aineiston on tuottanut Metsähallitus.

Aineistoa voi käyttää uhanalaisuusarvioinnin lisäksi erilaissa selvityksissä ja ympäristöhallinnon tehtävien tukena.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0)

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {893F71DE-5333-4528-8778-71B7FC0FD70B}
Metatiedon pääasiallinen kieli fin
Metatiedosta vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2022-11-29
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:3067
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2022-05-03
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi publication
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Suomen ympäristökeskus
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto gistuki@syke.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Habitats and biotopes
GEMET-asiasana biotope
GEMET-asiasana ecosystem
GEMET-asiasana ecosystem assessment
GEMET-asiasana habitat
GEMET-asiasana mountain ecosystem
Resurssityyppi Paikkatietoaineisto
Muut asiasanat Ei-Inspire
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat tunturiluontotyypit
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat luontotyypit
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat uhanalaiset luontotyypit
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat luontotyyppien uhanalaisuus
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat Red List of Ecosystem
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat threatened habitat types
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat tunturit
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat fells
Muut asiasanat: sanaston nimi
Muut asiasanat FEO
Muut asiasanat: sanaston nimi
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Toistaiseksi vain ympäristöhallinnon käyttöön.. Lähde: Metsähallitus ja SYKE

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi vector
Aineiston mittakaava (nimittäjä) 10000
Aineiston/järjestelmän kieli eng
Aineiston/järjestelmän aiheluokka biota
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku None
Ajallisen kattavuuden loppu None
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

Aluemaiset tunturiluontotyyppiaineistot ovat pääasiassa Metsähallituksen SAKTI-kuviotietojärjestelmästä irrotettua kuviotietoa. Haut on tehty Metsähallituksessa tammi–helmikuussa 2017, poikkeuksena tunturikoivulehdot, jotka on haettu 18.9.2017. Muut poikkeukset: -Aineistot variksenmarjatunturikoivikoista (T01.02.01), liekovarpiokankaista (T04.07), ravinteisista kangasmaisista lumenviipymistä (T07.01.02.01), ravinteisista sammalvaltaisista lumenviipymistä (T07.01.02.03), lumenpysymistä (T07.02) ja rotkolaaksoista (T12.01) puuttuvat, sillä niistä on olemassa vain karkeaa asiantuntijatietoa.

Pistemäiset tunturiluontotyyppiaineistot on koottu eri lähteistä, kuten asiantuntijahavainnoista, Geologian tutkimuskeskuksen aineistoista sekä Laji-GIS-järjestelmästä.

Aineiston sijainti tietokannassa ..\gis\data\luonto\LuTU2018Esiintymat.gdb -LuTU2018_tunturiluontotyypit_alue -LuTU2018_tunturiluontotyypit_piste

Aineistot ovat alkuperäismuodossa, eikä niiden geometriaa ole korjattu.