Dataset extent

Map data © OpenStreetMap contributors

Water turbidity daily product for the Baltic Sea 2003-2011

[EN] Satellite remote sensing is used to monitor turbidity of surface water in the Baltic Sea during the open water season from April to October. Turbidity represents the clarity of the water. Turbidity is caused by phytoplankton, minerals or dead organic matter in water. A daily turbidity product have been calculated in the Finnish Environment Institute (SYKE) using Envisat MERIS (Medium Resolution Imaging Spectrometer) 3rd Reprocessing data. Satellite data have been processed to turbidity values using C2R (Case 2 Regional) algorithm. The dataset covers years 2003-2011. The spatial resolution is 300 meters.

[FI] Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) seurataan satelliittikuvilta Itämeren sameutta sulan veden aikaan. Veden sameus koostuu vedessä olevista pienistä hiukkasista (kasviplankton, mineraalit tai kuollut orgaaninen aines). Sameuden määrä on laskettu Envisat MERIS (Medium Resolution Imaging Spectrometer) -instrumentin 3rd Reprocessing -datasta käyttäen C2R (Case 2 Regional) -vedenlaatuprosessoria. Aineisto koostuu vuosien 2003-2011 päivittäisistä kuvista. Kuvien maastoerotuskyky on 300 metriä. Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

[EN] Water turbidity daily product in the Baltic Sea from April to October in 2003-2011. Satellite images of the region are available daily. However, ice conditions or cloud cover may have prevented the estimation of turbidity in some portion of the Baltic Sea or the entire region.

Purpose of use: Monitoring of water quality in the Baltic Sea.

Lisätietoa/ More information (fi): https://wiki.tiimeri.fi/display/sykeEO/Sameus

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Metatietueen ID {5241F4C8-1F05-4AF0-9A0C-677EBA6BD4A6}
Metatiedon pääasiallinen kieli eng
Metatiedosta vastaava organisaatio Finnish Environment Institute (SYKE)
Metatiedosta vastaavan organisaation yhteystieto eotuki.syke@ymparisto.fi
Metatiedosta vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Metatiedon päivityspäivämäärä 2020-09-25
Koordinaattijärjestelmän EPSG-koodi, ks. https://epsg.io EPSG:4326
Aineiston/järjestelmän päivämäärä 2020-06-12
Aineiston/järjestelmän päivämäärän tyyppi revision
Aineiston/järjestelmän yksilöivä tunnus
Aineistosta/järjestelmästä vastaava organisaatio Finnish Environment Intitute (SYKE)
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation yhteystieto eotuki.syke@ymparisto.fi
Aineistosta/järjestelmästä vastaavan organisaation rooli pointOfContact
Esimerkkikuva
INSPIRE-teema Sea regions
GEMET-asiasana remote sensing
GEMET-asiasana earth observation
Resurssityyppi Satelliittihavaintotieto
Käyttörajoitteet ja lähdemerkintä

Creative Commons BY 4.0 International, more information: http://wwwi4.ymparisto.fi/i4/eng/products/info/syke_disclaimer.html

Source: SYKE

Saantirajoitteet

no limitations

Aineiston/järjestelmän tyyppi grid
Aineiston/järjestelmän kieli eng
Aineiston/järjestelmän aiheluokka environment
Aineiston/järjestelmän aiheluokka oceans
Palvelun tyyppi
Ajallisen kattavuuden alku 2003-04-06
Ajallisen kattavuuden loppu 2011-10-31
Aineiston/tietojärjestelmän historiatiedot

ENVISAT MERIS (Medium Resolution Imaging Spectrometer) 3rd Reprocessing data from years 2003-2011 has been used to compile water quality products from the Baltic Sea.

Processing history: The ENVISAT MERIS images have been received from ESA service. The dataset has been processed to turbidity values in SYKE using the C2R algorithm (Case 2 Regional), which includes athmospheric correction. A quality check have been performed for every daily image.

Spatial resolution is 300 meters.